« Unfriendly Fire | Main | Menneskelig varmeverk? »

Jan Arild Snoen: Hvem lyver om Irak?

I en kommentarartikkel 16. november går Dagsavisens utenriksredaktør Erik Sagflaaat til frontalangrep: "President George W. Bush løy og bedro for å få sin krig i Irak". Det aller meste av Sagflaats artikkel er for øvrig kopiert fra en lederartikkel i New York Times 15. november. Artikkelen er velegnet til analyse fordi forfatteren i en og samme artikkel kommer inn på så mange aspekter av "Bush løy"-historien. Siden denne historien gjentas ofte i norsk presse, er det på sin plass å se nærmere på hvilket belegg de ulike påstandene har. (Kommentar i Journalisten på www.journalisten.no)

Comments

Jeg støttet krigen mot Irak av den enkle grunnen at landet desperat behøvde et regimeskifte, Saddam Hussein var en av verdens mest brutale og hensynsløse diktatorer (et faktum som aldri nevnes av pressen – helt utrolig!)

Men USA må også kritiseres for at de unnlot å nevne regimeskifte som grunn, de gjemte seg bak WMD som man vet ikke eksisterte, dessuten burde USA hatt en mer gjennomtenkt plan for Irak etter Saddam, de burde forutsett at landet ville gå til opprør mot amerikansk tilstedeværelse.

Snoen har gjort et viktig stykke arbeide. Spørsmålet er om den norske pressen tar dette til seg eller om alt fortsetter som før. Pressen er ekstremt venstrevridd, dette kommer ikke til å forandre seg. Venstrevridningen må eksponeres for å få bukt med den.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting