« Vil regjere med Fremskrittspartiet | Main | SV slåss for sin sjel »

Khodorkovskis Sibir-liv

Han var Russlands rikeste mann. Nå lever han på grøt og makaroni i iskalde Sibir.

Slik kan det gå når forretningsmenn i Russland våger å være i opposisjon til president Vladimir Putin, som mer og mer minner om en leder fra det tidligere Sovjetunionen.


Comments

Det er blitt sagt at den Russiske tragedien er evig, den skifter bare form.
Langsiktige investeringer i Russland blir nesten meningsløse. Det er jo nesten helt sikkert at det i løpet av en 10-20 års periode vil komme nye vesentlige tilbakeslag i Russland. Når renasjonalisering står på agendaen bør man holde seg unna.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting