« Den liberale stat: Et ideal | Main | Why Nazism Was Socialism and Why Socialism Is Totalitarian »

Krisen i Frankrike

Alexis de TocquevilleMogenbladet har skrevet om opptøyene i Frankrike og mener at det dreier seg om fattigdom.

Det kan derfor være på sin plass å påpeke at Farmann tidligere har referert Henry Hazlitt, som advarte mot å ”kjøpe seg ut av revolusjoner.” Hazlitt bygget i denne sammenheng i stor grad på Alexis de Tocqueville. De Tocqueville er mest kjent for sin Démocratie en Amérique, men i denne sammenheng er hans L'ancien régime et la révolution mere aktuell.

Bloggen The Monarchist trekker frem Edmund Burke med hans refleksjoner over den franske revolusjon og Roger Scruttons oppfølging i forbindelse med de parisiske opptøyer i 1968.

Kanskje er tiden inne for å henvende seg til tenkere som de Tocqueville, Burke, Scrutton og Hazlitt istedenfor alle de moderne ”tenkere” som mener vi må ”forstå” opprørsungdommen?

Document.no må berømmes for sitt kritiske blikk på dekningen av situasjonen i Frankrike med flere saker, deriblant et forslag om at det er journalister og redaksjoner som bør gå av – ikke statsråd Sarkozy.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting