« Newspaper Circulation Falls 2.6 Percent | Main | Voters to decide on hot issues, governors in N.J., Va. »

Paris Burning: How Empires End

by Patrick J. Buchanan
Posted Nov 7, 2005

The Romans conquered the barbarians—and the barbarians conquered Rome.

So it goes with empires. And comes now the penultimate chapter in the history of the empires of the West.

This is the larger meaning of the ritual murder of Theo Van Gogh in Holland, the subway bombings in London, the train bombings in Madrid, the Paris riots spreading across France. The perpetrators of these crimes in the capitals of Europe are the children of immigrants who were once the colonial subjects of the European empires. (Human Events)

Comments

Det er sikkert at mange unge fra innvandrermiljøer og immigrantmiljøer i Frankrike føler seg tilsidesatt på jobbmarkedet, men det kan overhodet ikke forsvare de opptøyene som nå utspiller seg over hele Frankrike. Brenning av biler og bygninger og skyting mot politi og sivile kan aldri forsvares.

Synes innenriksminister Nicolas Sarkozy har mye for seg når han benytter tøft språk, det er det eneste de ungdommene forstår.

Hvem har ansvaret for at disse ungdommene føler seg tilsidesatt i jobbmarkedet?
Ingen har snakket om hvilke kvalifikasjoner de sitter inne med.
Hvis de kun snakker kebab-fransk og kun kan skilte med en avbrutt grunnskole,
og slett ingen utdannelse på gymnas- eller univiseritetsnivå, hvordan skal de da være attraktvie i arbeidsmarkedet?

Min ærbødige oppfatning er at som man reder, så ligger man. Også fransk innvandrerungdom
må selv ta ansvaret for sin egen situasjon hva angår utdanning og kvalifikasjoner.

MVH
PAR

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting