« Mot sterkeste dollar på to år | Main | Jens of Sweden - en klassisk gründerhistorie »

Til EFTAs forsvar

Daniel Hannan MEPDaniel Hannan MEP er foredragsholder ved tankesmien The Bruges Groups konferanse Integration Marching On førstkommende lørdag i London. Hannan vil foredra om hvordan EUs konstitusjon blir implementert på tross av avvisning i 2 folkeavstemninger. Interessant at noe som flere hevder ikke innebærer endringer, blir implementert.

I en artikkel argumenterer Hannan for at Storbritannia bør være medlem av EFTA – ikke EU. Artikkelen er sett fra et britisk ståsted, men den omtaler også EFTA-land, deriblant Norge. Hannan sier at EFTA er i nærheten av å tilby det de fleste britiske velgere alltid ville ha fra Europa, nemlig frihandel uten unødvendige reguleringer og politisk union.

Artikkelen siterer OECD-statistikk for brutto nasjonalprodukt med Norge, Sveits, Island og Liechtenstein over snittet for EU-15 og EU-25. Vi må påpeke at nordsjøolje fordelt på kun ca. 4,5 millioner innbyggere nok hjelper Norge godt. Bruken av statistikk er således ikke helt god, men dette ødelegger neppe artikkelens poeng at EFTA-landene klarer seg godt utenfor EU, og at Storbritannia kunne klart seg godt i EFTA istedenfor i EU.

Hannan tar også opp påstanden om at utenforlandene er med uten å ha innflydelse. Han tilbakeviser påstanden ved å peke på områder som EFTA-landene ikke er med i, og ved å påpeke at bestemmelsene som EØS-landene i EFTA må anta, har en tendens til å være av teknisk natur.

Les artikkelen hos The Bruges Group.

Comments

Interessant med U.K. i EFTA. Man må likevel spørre seg om ikke det EFTA vi ser i dag er et resultat av de landene som er med. Det er en måte for EU å fange inn EFTA-landene. Dersom U.K. hadde vært med, eller blir med så hadde kanskje EFTA sett annerledes ut. Dette er et politisk revspill – det handler ikke om gitte forutsettninger som U.K. kan gå inn og ut av etter deres eget ønske – snarere forløpende tilpassninger.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting