« The euro area's economies are in better shape than they look | Main | Hakon Invest går på børs »

Tilbake til utgangspunktet?

Av J.K. Baltzersen

Årets UKEnavn: Origo

Annenhver høst – det vil si i oddeår – arrangerer Studentersamfundet i Trondhjem studenteruke – UKA i Trondhjem, eller bare UKA. I motsetning til hva man skulle tro når man leser diverse reportasjer fra Samfundet eller UKA, har ikke Samfundet falt for fristelsen å innføre Ivar Aasens syntetiske privatprodukt eller samnorsk i navnene ved å konvertere til byens moderne ”navn.”

UKA begynte i 1917 – frem til og med 1929 het det UKEN – og årets UKE er dermed – med pause i 1941 og 1943 – den 43. UKE. Kjernen i UKA er UKErevyen ved Studentersamfundets Interne Teater (SIT), som ga revy både i 1912, 1913 og 1915, og årets revy blir da den 46. i rekken, men altså kun den 43. UKErevy. UKA i Trondhjem er Norges største kulturfestival. Den varer i 24 dager. Denne gangen var det fra 6. til 30. oktober. Ikke bare varer UKA i 24 dager, men trondhjemsstudentenes Det Runde Hus har også sitt Det Runde Hjørne.

For uinnvidde kan det opplyses at revyen arrangeres som en del av et Samfundsmøte, som punktet kunstnerisk ved SIT – et punkt som av og til også finnes på møter utenom UKA, men da er punktet ikke så langvarig. Andre møtepunkter under UKA er ikke uvesentlige. Vi har blant annet allsang av trondhjemsstudentersangen Nu klinger, diverse taler og sang og musikk fra scenen. Punktet kritikk av møtet er også med. Dette punktet benyttes gjerne av møtedeltagere til å gå opp på landets frieste talerstol – noen lever med det misforståtte verdensbilde at denne befinner seg på Chateau Neuf i Oslo, men dét medfører altså ikke riktighet – for å fortelle hva de mener om møtet. Under UKA kommer det bare applaus, noe som også ofte forekommer under ordinære møter.

UKA åpner med avdekning av UKEnavnet, og dette samler vanligvis store folkemengder foran Samfundet. Det er knyttet stor spenning til hva navnet er. Det tradisjonelle kravet til navnet er at det skal ha ”dobbel bunn” – altså flere betydninger. Årets UKEnavn var Origo. Den offisielle forklaringen var at vi alle har samme utgangspunkt. Vi har alle hver sin ”graf,” men vi starter alle i det samme punktet, nemlig origo. Nå er vel dette med det samme utgangspunktet en tvilsom påstand, men vi skal la dette gå i denne omgang.

Harselas med omsorg for hvaler kunne man få servert under UKA, akkurat som under UKA-93, men ganske tammere enn for 12 år siden. Det var også noe om trender, men om det var noe klart spark til trendenes tyranni er noe uklart. Media, representert ved Dagbladet, ble omtalt – eller rettere sagt ”omsunget.” Noe i nærheten av det sarkastiske spark til vår tids avisoversikter som man fikk servert under UKA-03, der man under et av numrene kom frem til overskriften ”Sexvoldtatt,” var dette langtfra. En revysang iår handlet også om det å ha meninger om alt, men det var noe uklart i hvilken retning sparket gikk. Var det et spark til folk som stiller seg utenfor samfunnsdebatten? Eller var det et spark til dem som mener at enhver skal ha meninger om alt?

Revyen hadde endel morsomheter, med blant annet endel ordspill, og noe knyttet til kvinners krav til menn – med blant annet ”jeg vil ha en gresk gud som ikke trener” – men den helt store sarkasmen i forhold til aktuelle samfunnsforhold manglet nok. Ser vi en redsel for stillingstagende og politisk ukorrekthet? Det var for eksempel ingen klare spark i forbindelse med årets store norske jubileum. Det var et øyeblikk man kunne såvidt ane noe som kunne knyttes til jubileet, men det var en vag forbindelse, det var neppe mange som tenkte på jubileet i dette øyeblikket, og om revynummerets forfatter hadde tenkt på det er også høyst usikkert. Man kunne for eksempel tatt tak i hvordan jubileet har tatt av eller kommentert pengesluket på klar måte. På den annen side er det kanskje greit å gå på UKErevy uten å bli minnet om et jubileum som det minst har vært nok av ellers. At UKA sparer oss for den slags er kanskje et sunnhetstegn.

Revyens beste nummer må utvilsomt ha vært der hvor de sang om at alt var bedre før. Og der har de saktens rett. Da denne skribent ble tatt opp i linjeforeningen Sanctus Omega Broderskap, var slips istedenfor sløyfe uhørt ved denne ”immatrikuleringsfesten.” Antrekket var spesifisert som studentergalla, og det siste avgjørende steget for å bli tatt opp i linjeforeningen var å hilse på en av De 6 Store, som da selvfølgelig hadde hansker som ga ofrene strøm. Manglende sløyfe var sterkt grunnlag for å gi ekstra tøff behandling. Da denne skribent var på sin siste ”immatrikuleringsfest” fire år senere, fikk slips passere over en lav sko. Det går nedover.

I tidligere tider under UKA var det noe som het Ordensvernet. I denne skribents tid het det Vertskapet. Det er unektelig mere stil over noe som heter Ordensvernet, enn over noe som heter Vertskapet, men det skulle gå videre nedover med UKA. UKA har i helgene gallakvelder. Da er antrekket galla, men nå er det snarere ”galla.” Da denne skribent begynte i Trondhjem, var faktisk antrekket fortsatt galla, men allerede i denne skribents tid ble galla ”omdefinert” til også å inkludere smoking. I denne skribents tid gikk gjerne de mannlige medlemmer av Vertskapet rundt i snippkjoler. Iår kunne man knapt se noe slikt, om i det hele tatt, og det var langt mellom de egentlige gallaantrekk – ihvertfall på herresiden. Langt mellom smokingene var det også.

Den siste torsdagen under UKA var festkveld. Da skal det være pent antrekk, og også på dette området så det ut til å ha vært et sterkt forfall. For å være helt ærlig så ”gallakvelden” mere ut som en festkveld fra 90-tallet enn en ekte gallakveld. Skjønt, noen få hadde jo også iår fått med seg hva et gallaantrekk er, og det harry fenomen med å gå med vinterlue inne hadde vi ikke i denne skribents tid. Således kunne godt revynummeret hvor ”Nei, nei, gutt” såvidt ble spilt, ha hatt mere av ”Nei, nei, gutt.” I en trippelkonsert fikk vi blant annet se studentmannskoret Pirum efterligne DDE og studentkvinnekoret Candiss efterligne diverse harry kleskultur og ”spille” en viss ”sport” som går ut på å løpe efter en ball. Hva av dette som er å synke lavest, er vanskelig å si, men vi får håpe for korenes vedkommende at alt var ment som harselas.

Landets studenter og utdanningsinstitusjoner har vært utsatt for diverse reformer. Den siste av disse var den såkalte ”kvalitetsreformen,” hvis egentlige formål var å redusere kvaliteten på utdanningen. UKA er ihvertfall en god anledning til å observere reduksjonen i kvaliteten i studentenes klesvei. Skjønt, noen vil sikkert mene at fenomenet å vise undertøyet frem til resten av verden er en kvalitetsheving, men de om det.

Torsdagen hadde stilmessig vært et nederlag, og det ble – som antydet – bedre på ”gallakvelden” fredag, men det så ikke ut til å bli det helt til å begynne med fredag kveld. Dog lovet ikke forestillingen av ”en annerledes filmopplevelse” godt. Her så publikums antrekk stort sett ut til å være moderne studenters hverdagsantrekk, men det bedret seg utover kvelden.

”En annerledes filmopplevelse” er det dog grunn til å si noe mere om. Dette er faktisk en innovasjon som det er verdt å rope hurra for. Film brukes av og til i teater for å få frem effekter som ikke er så lette å få frem på scenen. For eksempel kan man bruke film for å illustrere en foss i fritt fall og senere lagt i rør. ”En annerledes filmopplevelse” er imidlertid noe mere. Her foregår noe av skuespillet på scenen og noe på lerret. Spesielt bør kommenteres at en scene som ble spilt på scenen, senere i stykket ble vist i en utvidet versjon på lerret for å forklare hva som var skjedd. Det er dog grunn til også her å si at alt var bedre før, men konseptet ble forsøkt for første gang under UKA-03 – for 2 år siden. Vi skal altså ikke så langt tilbake. Grunnen til at det var bedre første gangen var nemlig den utrolig gode integrasjonen av film og teater man den gang fikk til. Da kunne man se skuespillerne gå ut gjennom en dør på scenen og så komme ut den samme døren på film. En slik integrasjon kan man like.

Man kan dog savne teatersporten fra UKA-95, hvor skuespillerne måtte sette sammen stykket av setninger som publikum hadde skrevet ned på forhånd, og hvor i det ene tilfellet sluttreplikken ble ”La oss male Samfundet blått!” til stor applaus. Stort bedre sluttreplikk kan man vel neppe be om?

Det går utfor med studentertradisjoner, men UKA består, selvom stilen ikke er det den én gang var. Noe annet det har gått utfor med er studenterordener. De Sorte Faars Ridder Skab [sic], som ble stiftet lenge før ”anglo norsk ord deling” – også kalt ”sær skrivning,” ”substantivert adjektiv syke” eller ”adjektivisert substantiv syke” – var et utbredt problem, var Trondhjems svar på Det norske Studentersamfunds griseorden, som igjen ble etablert som et harselerende svar på Oscar Is etablering av Sankt Olavs Orden. Nå kan man mene hva man vil om det harselerende utgangspunkt, men studentermiljøenes ridderskap er uansett bevarings- eller gjenopplivingsverdige. De Sorte Faars Ridder Skab hadde sitt siste møte i 1968, og alle forsøk på gjenoppliving demonstrerte venstreradikaleres evne til å krype ut av ethvert hull i Trondhjem. Ridderskapet eksisterer visst i en form formelt utenfor Samfundet, men det er nok langt igjen til den fordums posisjon.

Studenterluen er en annen flott tradisjon som er forsvunnet. Nå til dags er det ikke mange andre enn studentmannskoret Pirum som bruker luen i Trondhjem. Man ser den også i bruk av mannskoret på trappen til Universitetets Aula hver 17. mai. Studenterluen er i såpass liten bruk utenfor studentersangmiljøene at en NRK-medarbeider fikk seg til å omtale en svensk studenterlue som en svensk studentersanglue. Ja, ja.

En avgangsstudent truffet på Samfundet mente at det var synd at studenterluen var blitt borte. En herremann truffet på Samfundet fikk seg til å si at studenterluen nok kommer tilbake. Denne skribent har sine tvil, men når man leser Universitas’ reportasje om at hatten er på vei tilbake som mote, kan man kanskje betvile denne tvil. Hvis Universitas har rett, kan kanskje det samme skje med studenterluen. Skjønt, når man går med hatt av og til og aller helst vil heve seg over motene, er det ikke sikkert man vil at hatter skal bli mote.

Noe annet det er gått utfor med er den politiske aktiviteten i studentermiljøene. Storsalen i Studentersamfundet i Trondhjem er – for uinvidde – en rund sal, inndelt i galleri, 4 kvadranter og ”gulvet.” 1. kvadrant er også høyre kvadrant. Endel har gjort den tabbe å omtale venstre side av salen som høyre side av salen og visa versa, men salens retning er altså den samme som publikum ser i, og dette kan jo kanskje bli for mye for selvsentrerte møteledere. Styret i Samfundet gjorde til og med tidlig på 90-tallet den generaltabbe å reservere plass til Norges Konservative Studenterforbund (NKSF) i 4. – eller venstre – kvadrant. Bare den historieløse gjør slikt. Trondheim Konservative Studenterforening (TKSF) – og forsåvidt også dens forbund, NKSF – hører hjemme i 1. – altså høyre – kvadrant.

I denne skribents tid var aktiviteten også laber i forhold til det den var i enda tidligere tider – for eksempel på 70-tallet, og fra denne skribents tid kan man kanskje med rette snakke om enkeltpersoner som utgjorde ”høyreopposisjonen” – ihvertfall aktivt på Samfundsmøtene. Det som imidlertid er grov historieforfalskning er når gamle Samfundsfolk vender tilbake for å holde festtaler under UKA og bevisst gir inntrykk av at det alltid var en liten og ubetydelig ”høyreopposisjon.” En slik festtale opplevet denne skribent for 2 år siden. I denne skribents studenttid holdt Odd Einar Dørum en jubileumstale om opposisjonen i Samfundet i Trondhjem, og om hvordan maoistene ikke lyktes i å ødelegge denne institusjonen i motsetning til hvordan de fikk herje i Oslo. Hvorvidt slik sett sivilingeniørspirer holder en høyere kvalitet enn Blindern-miljøet skal vi diskret la ligge. Dørums jubileumstale ble holdt utenfor UKA, og den hadde da et mindre publikum enn nevnte historieforfalskningstaler fra tilbakevendende venstreradikalere.

Denne skribent har tidligere hørt om den ytterligere nedgangen i det politiske engasjementet på Samfundet, og en bartender under UKA ihøst kunne bekrefte tendensen.

Nå er ikke alt sort og bare sorgen. UKA produserer en god del innovasjon som det er grunn til å se positivt på. ”En annerledes filmopplevelse” er allerede nevnt. UKA pusser også opp endel på Samfundet, og det skjer endel permanente endringer. Man får fornyelse som ofte kan være sunt. Alt er imidlertid ikke noe å rope hurra for. Ombytting av dame- og herretoalettene, som fant sted for ikke så mange år siden, åpner forsåvidt kun for noen pinlige situasjoner for tilbakevendende tidligere studenter. Rundhallen, som ligger under Storsalen i Det Runde Hus, er noe ganske annet. Den heter ikke Rundhallen for ingenting, og den markante firkantede konstruksjon i dette området bør ved første anledning fjernes og en helt rund bar gjenoppføres.

UKA er en litt større bedrift, hvor studenter får prøve seg i blant annet forretningsdrift og samarbeide. Man kan starte med å bygge sitt nettverk med UKA, noe som kan vise seg å være svært viktig i den forestående lange karrière. Spetalen fortalte til Teknisk Ukeblad [hele TU-nummeret som omtaler UKA, kan lastes ned her (PDF)] at han husker fra UKA da han gikk på NTH at han sprengte banken hos kasinoet. For uinnvidde kan det opplyses at UKAs kasino kun utbetaler gevinster som varer og tjenester fra UKA.

Truls Gjestland: dekorert scenekunstner – med siden 1963 – til høyre sammen, med øvrige scenekunstnere

Teknisk Ukeblad [nummeret kan lastes ned her (PDF)] kunne også for ikke så mange uker siden bringe en reportasje om studenter, som i regi av NTNUs opplegg for gründertenkning, gikk rundt på forskerkontorer i Trondhjem for å sette forretningskonsepter på bena. I fremtiden – som det forsåvidt også har vært i fortiden – er det viktig å kombinere teknologikompetanse med forretningskompetanse. Opplegget for gründertenkning er i så måte spennende. I all den tilsynelatende innsatsen for å senke kvaliteten i høyere utdanning finnes det lyspunkter.

Det er dog fristende å si med supperevyen – en gjengivelse av gamle UKErevynumre, ofte med tidsaktuell vri – at med alt forfallet er det kanskje like greit å gå tilbake til utgangspunktet – altså origo. Kanskje ligger den doble bunn her?

UKA-05 kommer efter sigende på DVD – for dem som gikk glipp av revyen eller har behov for å se den flere ganger.


J.K. Baltzersen er sivilingeniør. Han var aktiv i Trondheim Konservative Studenterforening, som blant annet debattant i Studentersamfundet i Trondhjem, i første halvdel av forrige årti. Han har besøkt UKA i Trondhjem hver gang siden han flyttet fra Trondhjem i begynnelsen av 1996, med unntak av UKA-99 – grunnet et besøk til Macao den høsten i forkant av overføringen av overherredømmet fra Portugal til Folkerepublikken Kina. Flere av hans artikler kan leses her.

Comments

Jeg er redd Studenterluen er død. Den markerer intet lenger, nå som alle har "rett" til utdanning i "videregående skole", og det gode gamle Gymnasium er avskaffet, sammen med de kunnskapskrav som da gjorde seg gjeldene. I dag kan man jo få eksamen uten å velge realfag som matematikk f.eks, dengang det var skoler til måtte til og med elevene på engelsklinjen lære noe elementær matematikk, og det eksisterte faktisk latinlijner også ved noen katedralskoler.
Dessuten har man tatt livet av Økonomisk Gymnasium, hvis pensumkrav ikke lå noe tilbake for Naturfag- og Reallinje.
(Der var to påfølgende dagers skriftlig ekamen i bedriftsøkonomi, og det var skriftlig eksamen i alle språkfag, engelsk, tysk fransk/spansk)
I dag er alle "like" (iallfall tilsynelatende) og det er ikke lenger noe poeng å markere at man har bak seg en skolegang som omtrent "alle" har. Da måtte man i så fall reservere bruk at Studenterlue til de som har Examen Artium fra et at landets fordums Gymnasier.
Da ville nok de venstrevridde få vann på mølla, tenker jeg.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting