Store muligheter rundt Nordpolen


Av P.A.Rønning

Det er nesten ikke til å tro. New York Times har nå trykket en bred reportasje om alle de mulighetene som åpner seg når polisen smelter, og kan fortelle at flere nasjoner gjør krav på territorium for å utnytte potensielle rikdommer. Vi er villig til å vedde på at sentrale aktører i miljøbevegelsen må ha satt kaffen i halsen av dette, for det er vel uhørt å fortelle skamløst om hvilke muligheter som åpner seg gjennom global oppvarming? For er det ikke global oppvarming som skal føre til menneskehetens undergang – nå igjen, hvis vi ikke bøyer oss for miljøbevegelsens “krav”?

Muligheter som åpner seg
—————————————————
I Canada regner man med at Nordvestpassasjen vil være åpen om sommeren innen 20 år er gått, dersom smeltingen fortsetter som nå. Hva innebærer dette? Jo skipstrafikk mellom Nord-Europa og Asia vil kutte reisen med 10-15 dager ved å seile gjennom Nordvestpassasjen. Hudson Bay er også islagt om vinteren, men når sesongen forlenges vil skip kunne seile der flere uker lengre hvert år. Canada har allerede begynt å investere i videre utbygging av havneanleggene i Churchill, Manitoba.


Hva mer? Jo, tenk på hvilken opplevelse det vil være for cruiseturister å seile gjennom disse farvannene, så dette vil by på ekspansjonsmuligheter for cruisebransjen.

Nye studier viser også store muligheter for å drive fiske i områder som isen til nå har gjort utilgjengelig. I Bering-havet utenfor Alaska og Sibir er rike fiskeforekomster kommet tilsyne ettersom isen har trukket seg tilbake.

Det lar seg heller ikke stikke under en stol at isen kan ha dekket til store forekomster av olje og gass. Når isen forsvinner hele eller deler av året, kan man begynne å utforske nye områder med tanke på ny energiutvinning.
Kina har allerede sett muligheten, og har satt opp en forskningsstasjon på Svalbard og sendt isbryteren “Snødragen” på tokter nordover for å drive klimastudier.

Interessen for skip som kan bryte is har også vokst betydelig, og dette har fått Aker Finyards til å starte opp en avdeling som skal konstruere is-forsterkede skrog for tankskip. I åpent farvann seiler slike skip med baugen først, men i mer islagte deler snur skipet rundt sin egen akse og bruker akterstevnen til isbryting.

Det vi ser for oss her er gigantiske muligheter for ny økonomisk virksomhet og profittmuligheter som ikke minst vil komme mennesker bosatt i nordområdene til gode. For ikke å snakke om aksjonærene i de selskapene som vil engasjere seg her. Vi ser tendensen allerede i Hammerfest, i forbindelse med Snøhvit. Byen har trukket til seg ny yngre vel skolert arbeidskraft, som er klar til å ta utfordringene ved å utvinne energi i nordområdene.

Når miljøbevegelsen står på barrikadene for å hindre industrivirksomhet i “uberørte” og såkalt “sårbare” områder, tenker de aldri på de inntektsmulighetene som ligger der. Eller gjør de?

Miljøbevegelsens agenda
—————————————————
Vi tror miljøbevegelsen er svært klar over de økonomiske mulighetene nordområdene har å by på. Men bevegelsen ønsker ikke å utnytte naturen til menneskets beste slik at menneskene får økt sin velstand. De ønsker at menneskene skal underkaste seg idéen om “økologisk balanse” og frasi seg mulighetene for velstandsøkning. De ser for seg et Finnmark med reindrift og sjarkefiske til evig tid, der menneskene lever i små kår og heller må basere seg på statlig subsidievirksomhet. For da lever de i pakt med naturen, må vite.

Siden miljøbevegelsens menneskefiendtlige filosofi er religiøs i sin forankring, vil det ikke nytte å argumentere for velstand. De hater velstand,vi kan godt si at deres religion forbyr det.
At miljøbevegelsen dyrker sine idéer som en religion ser vi av de holdningene de inntar. De har ikke en gud som sådan, men de underkaster seg naturens “balanse”, dette er deres helligdom. Denne skal ikke mennesket få nærme seg.
Og som religioner gjerne gjør, kommer også denne bevegelsen med sine dommedagsprofetier om vi ikke gjør som dens yppersteprester preker.
Dessuten har de religionenes typiske avstandtagen fra materielle gleder og materiell velstand.
Dette med naturens balanse er interessant i seg selv. Få ting er egentlig i mindre balanse enn naturen, og dersom man er villig til å skaffe seg et vagt overblikk over klodens geologiske utvikling ser man dette. Så miljøbevegelsen er irrasjonell fra topp tl tå, dvs. de baserer ikke sin “tro” på noen observasjon av virkeligheten. De gjør egentlig opprør mot virkeligheten.
Mange har ennå ikke oppdaget dette vesentlige (og menneskefiendtlige) trekket ved miljøbevegelsen, for det høres jo logisk og fornuftig å “ta vare på naturen”. Men de tar dette mye lengre. De vil forby ethvert inngrep i naturen som kan komme mennesket til gode, for naturen har en verdi i seg selv (intrinsikal verdi) som mennesket ikke får røre overhodet. Dette er viktigere enn at mennesket skal få utnytte naturen til egen vekst og fremgang.

Ettersom mulighetene åpner seg i nordområdene vil nok miljøbevegelsen sende sine latterlige lenkegjenger dit for å lenke seg fast til en eller annen maskin. Der vil de få sin kort tilmålte tid, så blir de klippet løs, bøtelagt og sendt avgårde. I Norge altså. Det er mulig at andre land ikke nøyer seg med dette, men putter dem i fengsel hvor de kan få avkjølt seg litt. Heldigvis er det fortsatt politisk flertall for å røre ved naturen til menneskenes beste. Dette er Dyrk Mammons klare standpunkt, vi er selvsagt for en profitabel utnyttelse av naturens rikdommer slik at det skapes større profitt og flere tjener til livets opphold. Det er dette som gir økt velstand, miljøbevegelsens bakstrev vil kun gi økt fattigdom og usle levekår.

Regjeringserklæringen
——————————————
Heldigvis måtte SV gi tapt i sitt forsøk på å hindre utnyttelse av energiforekomstene i Baretnshavet. Det var ikke mange jubelrop å høre fra de veslevoksne og lett skittviktige mediayndlingene “Natur og Ungdom” etter at ‘Soria Moria’-samrøret ble lagt frem.
Det skal bli spennede å se hva slags oppslutning partiet SV får i de regionene som virkelig kommer til å vokse som følge av ny oljevirksomhet. Vår antagelse er at den blir temmelig liten. Hvorfor skal man stemme på et politisk parti som vil forhindre den enkelte i betydelig større inntekstsmuligheter enn de før hadde?
Dersom den rødgrønne regjeringen holder for mye tilbake når det gjelder utnyttesle av naturressursene er det vårt håp at de går på et dundrende nederlag ved neste valg. Vi håper også at koalisjonen sprekker før stortingsperiden er omme, kanskje vil da AP gjenta eksperimentet fra Tyskland og danne en HAP-koalisjon i stedet?
Det er lite trolig slik dagens situasjon er, men det betyr ikke at muligheten ikke er tilstede. LO er interessert i industriarbeidsplasser, og vi må ikke glemme at LO holder en jernneve på Jens Stoltenbergs ror.

P.A. Rønning – oktober 2005

P.A.Rønning redigerer bloggen Dyrk Mammon ( http://www.dyrkmammon.no ), og denne artikkelen er hentet derfra.

Share
This entry was posted in Økonomi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment