« Farmand 4. november 1905 om folkeavstemningen | Main | Farmand 18. november 1905 om kongevalget og forretningsverdenen »

Farmand 11. november 1905 om kongedømme eller republikk foran avgjørelsen

Hvem har ikke hørt Juristerne tale om, at en Lov er udprocederet, og deres professionelle Glæde over en ny Lov, som kan give Leilighed til misforstaaede Fortolkninger og deraf flydende Processer?

I den Forstand, hvori Juristerne bruger Ordet, er Kongeriget Norges Grundlov af 17. Mai 1814 udprocederet. Vort Folk har lært at forstaa og at bruge den, og med alle de formelle Mangler, som klæbede ved den, har 90 Aars konstitutionell Udvikling udfyldt Grundloven, saa den idag har gjort det norske Folk til Verdens frieste i politisk og demokratisk Henseende.

Dersom Majoriteten af det norske Folk alligevel skulde forkaste Grundlovens faste juridiske Grundlag for Samfundslivet, vilde dette være et mærkeligt Exempel paa, at en Nation unødigen forlader en tusenaarig Tradition; thi i hele Norges Historie har Folket udmærket sig gjennom sin udprægede Respekt for Loven.

Og skal vi virkelig give de politiske Sagførere Leilighed til i de kommende 25 Aar at blive rige paa at «udprocedere» den nye Grundlov?

Arbeidere, Bønder, Handelsmænd og Fabrikanter ønsker lovbunden Frihed til at arbeide hver i sit Kald. De vil sikkerlig med knusende Majoritet slaa Urostifternes Forsøg paa en Omvæltning til Jorden.

Hvis Grundloven ikke sikrede Friheden, vilde alle Samfundsklasser have staaet samlet i Kravet paa en Forandring; men under de faktisk bestaaende Forhold, er Republikanernes Agitation kun et Udslag af upraktiske Drømme eller de Skuffedes Magtbegjær.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting