« Sejersted, Grunnloven, USA og Norge | Main | Vitenskapskafé om klima »

Government by someone having talked together

First Tuesday hadde samling mandag i forrige uke.

En representant for Burson-Marsteller kunne blant annet fortelle oss at vi får se en politisering av næringslivet fremover, at de politiske blokker er gjenreist, og at vi har fått en maktforskyvning fra Storting til Regjering, med den mektigste regjering siden Regjeringen Willoch. Representanten fra Burson-Marsteller kunne videre fortelle at KrF vil hoppe over til venstreblokken idet FrP blir tatt inn i varmen i høyreblokken. FrP vil – ifølge samme foredragsholder – legge seg mellom de andre i høyreblokken og venstreblokken. At FrP ikke er det partiet som befinner seg lengst til høyre i norsk politikk, er forsåvidt intet nytt, noe man kunne få inntrykk av fra foredraget. Ifølge samme foredragsholder vil ”samfunnsansvar” fremover være et viktig suksesskriterium på grunn av Statens økede aktive rolle i næringslivet. I foredraget fikk vi også blant annet høre at Høyres og Arbeiderpartiets velgere har som selvstendig kriterium for å stemme på partiene at de har makt, mens SVs velgere har som selvstendig kriterium for å stemme på partiet at det ikke har makt.

Karin Yrvin – statssekretær i Næringsdepartementet – var også en av foredragsholderne. Hun snakket blant annet om at en flertallsregjering var bra for næringslivet, for det betød handlekraft. Det er forsåvidt riktig at handlekraft er viktig, men det er også viktig hva man bruker handlekraften til. Yrvin fridde til forsamlingen ved å invitere inn til dialog. Øket regjeringsmakt skulle ikke føre til beslutninger i de lukkede rom, men til at diverse grupper ble tatt med i beslutningen – uten at dette ble sagt direkte. Det var samrøre det ble snakket om, men dette ordet falt selvfølgelig ikke fra statssekretærens munn.

Høyres formann, Erna Solberg, holdt også foredrag, og dette var i stor grad et angrep på Regjeringens politikk, men det inneholdt også en redegjørelse for egen politikk. Da Fast-sjef Lervik tok ordet til sitt foredrag, kom han med en sarkastisk kommentar om Solbergs utskjelling av konkurrentens politikk. Lervik hadde nok et poeng i sin kritikk, men Lervik og Solberg opererer tross alt i 2 forskjellige konkurransesystemer. Lervik kan tilby sine kunder goder, som kundene frivillig mottar for en frivillig pris. I politikkens domene konkurrerer man om stemmer og alle må akseptere flertallets valg enten de vil eller ikke. Derfor kan det være legitimt å gå til angrep på politiske motstandere. Det er ikke helt sammenlignbart med Fast, Autonomy osv.

Under samlingen var det også kunngjøring av Fast 50 – de 50 raskest voksende firmaer innen teknologi gjennom de siste 5 år i Norge. Vinner iår var Catch Communication ASA, med en vekst på imponerende 77 683 prosent, som også vant den mere internasjonale Fast 500. Den norske prisen ble overrukket av statssekretær Yrvin. Vi tillater oss å sette spørsmålstegn ved bruken av politikere for å ”kaste glans over” slike priser. Er det virkelig naturlig at en politiker skal overrekke slik priser? Burde man ikke markere at næringslivet er frittstående nok til ikke å involvere politikere i slike utdelinger?


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting