« Har fugleinfluensaen mutert? | Main | Ansvarlighetsloven »

Hegnar, demokrati og kapitalisme

Wiener BörseOnsdag 30.11 gikk Trygve Hegnar hardt ut – med rette – mot SVs Audun Lysbakken på lederplass i Finansavisen. Hegnar beskylder Lysbakken for historieløshet, og vi tar på ingen måte Lysbakken her i forsvar – tvert imot. Vi vil imidlertid filosofere litt over Hegnars påstand om at kapitalisme ikke er mulig uten demokrati, rettsstat og folkestyre.

For det første gjentar Hegnar seg selv idet han lister opp både ”demokrati” og ”folkestyre” som nødvendige forutsetninger for kapitalismen.

For det andre er påstanden om at kapitalisme ikke er mulig uten demokrati en tvilsom – om ikke historieløs – påstand. Vi tar her ikke stilling for eller mot den ene eller den andre styreformer. Vi påpeker kun noen fakta som er viktige i debatten om demokrati og kapitalisme.

Før den første verdenskrigs utbrudd hersket det frihandel i Europa. I Østerrike-Ungarn satt det en keiser på tronen. I Tyskland likeså. Det er mulig at mange vil argumentere for at disse systemene ikke var kapitalistiske, men hvis man kan betrakte dagens skandinaviske økonomier som grunnleggende kapitalistiske – dog sterkt regulerte – systemer, noe vi aner at Hegnar ville, bør absolutt f.eks. Østerrike og Tyskland i tiden før 1914 kunne betraktes som grunnleggende kapitalistiske systemer. Selvom det her var demokratiske elementer i det politiske system, var keisernes makt betydelig, og det er neppe rimelig å kalle systemene for demokratiske. Uansett vil neppe noen seriøs historiker påstå at demokrati var en nødvendig forutsetning for f.eks. børsen i Wien. Børsen i Wien ble stiftet i 1771 av Keiserinne Maria Theresia. Da var ikke demokratiet kommet særlig langt.

Hvis Hegnar ikke er fornøyd med våre historiske eksempler, kan vi trekke frem nyere eksempler. Hong Kong hadde kapitalisme uten demokrati. Singapore er et annet eksempel. I Chile gjennomførte man markedsreformer før folkestyret ble sluppet til. Kina er intet demokrati. Likefullt må dets økonomiske system betraktes som grunnleggende kapitalistisk.

Må vi velge mellom Lysbakkens og Hegnars historieløshet og manglende samfunnsforståelse, velger vi Hegnars, men vi vil helst ha ingen av delene.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting