« Til forsvar for filibusteren | Main | Forbes Magazine – i norske kroner »

Kurs mot friheten – en frihetssøkendes perspektiv fra Costa Del Sol.

Intervju med Bengt Valdemarsson av Hans Jørgen Lysglimt, desember 2005

Bengt Valdemarsson Bengt Valdemarsson har som svensk og internasjonal jurist drevet selskapsrådgivning med base fra Costa Del Sol siden det tidlige 80-tallet. Han var tidlig ute med et internasjonalt tilbud til internasjonale forretningsmenn, med kontor i Gibraltar var han der når som han selv sier ”boomen begynte her nede”. Hans selskap Utlandsjuristen fusjonerte i 1993 med det engelske Sovereign Group og med utgangspunkt fra kontoret med 40 mann i Gibraltar har de nå 20 kontorer spredt over hele verden. Virksomheten er å hjelpe næringsdrivere å sette opp en optimal selskapsstruktur. Men, som Valdemarsson påpeker er det optimale mye mer enn bare rene skattehensyn – selv om det er skatt som er den viktigste driveren for de som etablerer seg internasjonalt. Kundene er hovedsakelig skandinaviske forretningsfolk, mest svensker men også en god del nordmenn – i de senere årene har ikke minst it-folk søkt hans tjenester.

- Det gjelder å sette opp den internasjonale selskapsstrukturen ikke for sent og ikke for tidlig, sier Valdemarsson. Man bør allerede ha en etablert internasjonal virksomhet i et felt der man har bygget opp vesentlig kompetanse og kontakter, men man skal ikke vente til omsetningen allerede er for stor i hjemlandet – da kan skattemyndighetene reagere dersom omsetningen forsvinner fra ett år til et annet. Du må lære deg forretningene hjemme, men jobbe for å bli internasjonal og være klar til å gå internasjonalt når det riktige tidspunktet kommer.

- Generelt vil jeg likevel si at det er mindre risiko med å arbeide med et utenlandsk selskap i Sverige eller Norge enn det er å jobbe med et svensk eller norsk selskap. Det betyr ikke at jeg alltid anbefaler et utenlandsk selskap, men det er verdt å tenke over. I det norske selskapet er man veldig eksponert mot myndighetene og spesielt skattemyndighetene. Skattemyndighetene fungerer som både dømmende og utøvende makt, de har veldig stor makt. Med et utenlandsk selskap er du mye mer beskyttet mot deres innsyn og muligheter til å regulere. Det er ikke minst mye vanskeligere for dem å gjøre revisjon eller bokettersyn og derigjennom få et grep på den næringsdrivende. Som næringsdrivende blir du da noe mer jevnbyrdig med myndighetene. Siden 1985 har jeg bare sett 10-15 tilfeller av saker som er kommet opp i Sverige, av tusener jeg har jobbet med. Av disse ble bare noen få dømt, og det var rene bedragerier. Til sammenligning har myndighetene et fast grep på den næringsdrivende så fort han sender inn eller svarer på noesomhelst til skattemyndighetene hjemme. Svar aldri selv på noesomhelst fra skattemyndighetene råder jeg alltid til.

- Å sette opp en internasjonal selskapsstruktur må man regne med koster noen titusen. Aksjekapital trenger man ikke i vesentlig grad. Deretter koster driften noen titusen til per år. Man kan få det billigere, ja nesten gratis – men da får man også bare en bunke papir. Som internasjonal selskapsstruktur regnes både selskaper i andre nærliggende land og såkalte offshoreselskap. Jeg regner ikke selskaper i U.K., Holland eller Danmark som offshoreselskap siden de ligger innen velregulerte rammen i EU. Offshoreselskap blir mer de typene som har nærmest nullskatt.

- Som forretningsdrivende bør man også ha hver sin egen struktur og hvert sitt eget selskap. Erfaring viser at det blir alltid konflikter. Kompanjongskap og ekteskap har det felles at det alltid blir konflikter. Om man sitter i samme struktur kan man fort havne i ubehagelige utpressingssituasjoner ovenfor hverandre. Det er ellers konflikter med det landet du kommer fra som er hovedproblemet med internasjonale strukturer og offshoreselskaper. Det kan være snakk om hvor inntekter skal legges, hvor de skal skattes osv. Utover dette kommer den næringsdrivende som person, hvor man er skattepliktig. Det er her Utlandsjuristens/Sovereigns rådgivning kommer inn.

- Det kan hende man bør flytte ut. Men det er ingen land som bare er positive. Man skal huske at alle land har positive og negative sider, sier han. De skandinaviske landene er faktisk ganske bra på mange områder, selv om man ser det fra et rent pragmatisk internasjonalt perspektiv.

Ned hit til Sør-Spania flytter mange. Fordelene er ofte skattemessige, eller de kan være klimamessige – at det er nære geografisk betyr selvfølgelig også mye. Vår erfaring tilsier at familiesituasjonen er avgjørende for om en flytting skal bli vellykket. Her nede er det er annet liv. Det lokale spanske miljøet er ekstremt vanskelig å trenge igjennom om man ikke gifter seg inn eller kommer inn via et stort selskap. Kontaktnettet blir andre utlendinger. Jeg har sett at de som klarer seg best her nede blant dem som ikke jobber profesjonelt er de som er veldig glade i å spille golf. Ofte kommer folk ned noen år, men reiser så tilbake til Norge eller Sverige. Det er få barn som går hele skolegangen på de lokale skolene. Selv bosatte jeg meg her tidlig, før den store boomen kom. Mine barn gikk hele skolegangen her, men folk kommer og går hele tiden. Når man bor her nede over tid, ser man litt annerledes på det, man blir lokalpatriot og knytter seg til sitt lokale område.

Sør-Spania har også hatt sine problemer og vært noe stigmatisert. Tidligere var det jo en del folk som kom hit for å unngå å bli sendt tilbake til sitt land via utleveringsavtaler. Nå er de ikke beskyttet her nede lenger og har for det meste forsvunnet til andre land, regionen er som Spania generelt blitt et helt moderne samfunn likt resten av Europa.


Bengt Valdemarsson er forfatter av flere bøken om internasjonal forretningsvirksomhet. Han skriver fortløpende på sine nettsider som finnes på www.bloggbok.comLatest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting