« Hvor går aksjemarkedet i 2006? | Main | I hear what you say »

Problemet med Høyre

Kristin Clemet får nå i gang den interne debatten og selvransakelsen som er nødvendig i Høyre. Stortingsvalget var katastrofalt for Høyre. I dette valget mistet Høyre både ledelsen og initiativet. At det tar tre måneder før partiet kommer i gang med den interne prosessen illustrerer godt hva som er problemet. Partiet er blitt stofilt, stivt og steilt – konservativt i ordets verste forstand. Antagelig i ren fornektelse oppfører folk i partiet seg utad som om de fremdeles var ledende på høyresiden, og at det katastrofale valget bare er noe midlertidig. ”Vi får nå se hva FrP blir etter Carl I. Hagen” gjentas om og om igjen som et mantra, eller et siste håp. De ser ikke at fremveksten av FrP like gjerne ses som et resultat av problemet med Høyre, det klarer ikke partiet å ta opp. Tross sine brister er svenske Moderaterna et atskillig mer dynamisk parti, som har reelle sjanser til å komme i maktposisjon ved neste års valg.
Det dynamiske elementet i Høyre finnes i Unge Høyre, slik har det vært i mange år. Unge Høyres nåværende leder, Torbjørn Røe Isaksen, er uten tvil et friskt pust i Høyre. Isaksen er fremtredende i ransakelsesprosessen, og det er ganske interessant at internransakelsen er noe han selv må ta til orde for for å få i gang. Et friskt pust har Unge Høyres ledere vært i mange år nå, den ene etter den andre. Allikevel er det få ting som er så ideologisk tragisk å se som en Unge-Høyre-leder etter noen år i moderpartiet. Partiet har en evne til å kvele det friske pustet. Det er jo ikke menneskene det er noe feil med, for gløden var der, det er noe med partiet og hvordan det fungerer. For å komme opp og frem kreves det i partiet en konformitet som tar pusten fra dem.

Hva er så løsningen?
Ukultur forgår ikke lett. Partiet trenger helt nye folk som må fylles på nedenifra fra Unge Høyre. Men, partiet må klare å absorbere de unge uten å kvele dem i partidynamikken. Derfor må partiet gjøre noe med hvordan menneskene tas opp. Partiet Høyre må skape stillinger og karrièreveier i partiet utenfor den konforme vanlige gangen. Partiet burde etablere en uavhengig ideologisk avdeling, med helt eget budsjett og styre, gjerne med kontor utenfor Høyres Hus. Gjør Torbjørn Røe Isaksen til ideologisk leder og garanter ham fast jobb over minst et par stortingsperioder. Det ville være et friskt pust. ”Keep the spirit alive!”

Comments

Klassekampen skriver på lederplass fredag 30 desember 2005

Dagens leder

Bjørgulv Braanen
fredag 30. desember, 2005


* Unge Høyre-leder Torbjørn Røe Isaksen mener Høyre er i dyp krise og mangler et klart politisk prosjekt. Selv er Røe Isaksen en representant for en ny generasjon Unge Høyre-folk, som ser det som sin oppgave å blankpusse liberalismen som partiets ideologiske grunnmur, kombinert med en prinsipiell kritikk av velferdsstaten. I tidsskriftet Minerva, der Røe Isaksen er politisk redaktør, kan byrådssekretær Marianne Groth fortelle at «velferdsstaten (...) tærer på individenes selvtillit, dømmeevne og lykkefølelse.» I tråd med dette ønsker hun at all omsorg for barn og eldre skal være privat, eller som hun sier: «Jeg godtar (...) ikke at det er mer solidarisk å ikke planlegge egen alderdom, men forlange at resten av samfunnet betaler for det man måtte trenge som gammel og svak, enn å ta ansvar, spare til egen pensjon, kjøpe seg en tilpasset bolig FØR man blir dårlig til bens og kanskje ansette egen pleier eller dele en med naboen når man får større behov for assistanse.»

* Det må være denne typen offensivt ideologisk forsvar for nedbygging av kollektive velferdsordninger Røe Isaksen har i tankene når han sier at Høyre mangler et politisk prosjekt. I stedet for å begrunne markedsliberalismen med effektivitetshensyn og kremmerargumenter, skal den begrunnes i en overordnet frihetsideologi. I går luftet Kristin Clemet noen av de samme tankene i Dagens Næringsliv.

* Det skal bli interessant å se om talsmennene for et mer liberalistisk offensivt Høyre vinner fram. Mange av dagens Høyre-ledere var i sin ungdom representanter for det «lyseblå» Høyre, og de vil nok kvi seg for en slik kursendring. Problemet for Torbjørn Røe Isaksen, som for mange unge menn, er også at de overvurderer betydningen av «ideologi». Selv om Røe Isaksen og hans kamerater lot seg begeistre av Ayn Rand i sin ungdom, er de fleste velgere i Norge opptatt av pragmatiske og fornuftige løsninger. Høyres tradisjonelle ordførerfløy vil også motsette seg en for tydelig liberalistisk linje. Vi tror derfor Ayn Rand-fløyen sitter med dårlige kort – ikke minst fordi det er ganske usannsynlig at Høyre skulle få velgerframgang på en ny og mer aggressiv liberalistisk kurs.


http://www.klassekampen.no/kk/index.php/news/home/artical_categories/configuration_popup_article/(kk_node)/81780

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting