« Cameron's frontline team unveiled | Main | Myten om velferdsstaten »

Regler om kjønnsrepresentasjon i styrer i allmennaksjeselskaper

Regjeringen har vedtatt at reglene om kjønnsrepresentasjon i allmennaksjeselskapene (ASA) skal tre i kraft fra 1. januar 2006. Allmennaksjeselskap som er stiftet før denne tid får to år på seg før de må oppfylle kravene til kjønnsrepresentasjon. Nye allmennaksjeselskaper må følge reglene for å bli registrert.

Comments

Denne loven er en uthuling av eiendomsretten. Om vi tolker dette som en forsmak på hva vi kan vente oss av den rødgrønne regjeringen, er tendensen klar. De rødgrønne vil ikke kollektivisere eiendommen direkte, de vil uthule hva det betyr å eie noe til det ikke lenger har mening.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting