« Er amerikansk økonomi solid? | Main | WTO-møtet i Hong Kong »

Sammenligning av Wikipedia med tradisjonelt leksikon

Det britiske tidsskriftet Nature har sammenlignet Wikipedia og Encyclopedia Britannica.

Sammenligningen gjelder en rekke vitenskapelige artikler i begge oppslagsverk. Det ble funnet få forskjeller i nøyaktighet.

Les mere hos BBC.

Comments

Wikipedia er et fantastisk spennende prosjekt. Vi må håpe at de rasjonelle tanker vinner frem og tvinger ut de irrasjonelle tankene. På denne måten vil kollektivisme i dets mange fasonger tvinges ut.
Eller er Wikipedia et "demokratisk" prosjekt med alle de svakheter et demokratisk system har? Blir sannheten et kompromiss med Wikipedia?

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting