« Farmand 18. november 1905 om kongevalget og forretningsverdenen | Main | Hva skrev Farmand ved 50-årsjubileet for unionsoppløsningen i 1955 og ved Grunnlovens 150-årsjubileum i 1964 »

Skrev Farmand i 1905

Farmann gjengir noe av det som ble skrevet i Farmand i 1905. Dette gjøres først og fremst for at leseren kan se hvordan Farmand behandlet spørsmålene da det sto på. Farmand sto – som norske medier generelt på den tiden – ”godt” på ”norsk” side. Farmand var – som man kunne forvente – spesielt opptatt av forholdene for næringslivet. Farmand skrev blant annet om demokratiets byrder pga. stemmefiske, en kommende hundreårig blomstringstid, det kloke i å få krisen over så fort som mulig og det ”skadelig partikongedømme.” Farmand anbefalte kontinuitet i november 1905. Leseren kan – med vår kjennskap til historiens gang – selv vurdere i hvilken grad Farmand fikk rett og hvilken grad vårt politiske system de siste hundre år har vært bedre eller verre enn det Farmand dengang beskrev. Stoffet fra 1905 må selvfølgelig leses i lys av det politiske klima som dengang var.

Stoffet er gjort tilgjengelig i en kombinert avskrifts- og innscanningsprosess med manuell kontroll. Vi tar dog forbehold om at feil i forhold til originalen kan forekomme.

For ordens skyld gjør vi også oppmerksom på at gjengivelse ikke nødvendigvis innebærer enighet med Farmand i 1905.

Her er stoffet fra 1905:

Vi publiserer også et utdrag av overbibliotekar A.C. Drolsums ene artikkel fra 1905 om kongeriket Norges historie. Denne artikkelen burde være pliktlesning for enhver som har bedrevet ”folkeopplysning” i inneværende år om at Norge er en ung nasjon i denne verden. Drolsums artikkel fra 1905 viser oss at folk for 100 hundre år siden ihvertfall ikke så på Norge som en nasjon i ferd med å ”bryte ut av Sveriges mave.”


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting