« Harold Pinter: Art, Truth and Politics | Main | Johnson given Tory frontbench job »

VamPus - Blogger på høyresiden

Bloggeren VamPus er blitt kåret til beste blogg av Dagbladet. VamPus er en blogger på høyresiden som vi har stor sans for.

Kåringen i Dagbladet.

VamPus blogg.

Comments

Jeg vil gjerne spre denne gratulasjonskommentaren videst mulig rundt, så derfor Gratulerer!

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting