Kjøp Fast Search & Transfer

Uansett sirkuset rundt Opticom er nå den tidligere låste situasjonen Fast Search & Transfer løsnet betraktelig opp. Vi må forvente at de kontrollerende parter vil bruke noe tid på å få full kontroll over situasjonen i Opticom. Blant annet må de gå igjennom rapporter og legge frem for aksjonærene hva granskningen kommer frem til. Så fort dette er over vil Opticom bli lagt inn i Fast. Når det er på plass, er tiden fort moden for å gjøre noen trekk med Fast Search & Transfer. Selskapet er spådd som en aktuell oppkjøpskandidat i løpet 2006. Øystein Stray Spetalen har begynt å kjøpe seg opp i selskapet. Dette kan fort bli veldig spennende.

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

2 Comments