Portoøkning i USA

Farmann kommentar:
US Postal service øker portoen i USA, dette skaper furore. Men, levering av tradisjonell post kommer bare til å bli dyrere og dyrere. Vi må være forberedt på ytterligere prisøkninger i USA og her hjemme i Norge.

Share
This entry was posted in Satire. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.