Det var en gang, Aftenposten

Det var en gang en avis som med rette kunne kalles både borgerlig og riksmålsavis. Avisen vi snakker om er Aftenposten. Mange har fått med seg at det er en god stund siden avisens nevnte egenskaper gikk over i historien.

Mandag denne uken kunne Aftenposten formidle sterk kritikk mot at ”lønnskakser” har fått en ”skattegave.”


Aftenposten hadde videre snakket med noen toppskatteydere. Aftenposten sier:

Toppskatteytere som Aftenposten snakket med i helgen, var svært lite opptatt av hvorvidt skattetrykket for dem personlig øker eller reduseres som følge av endringene i skattesystemet.

.
Aftenposten presenterer imidlertid ikke noe stort utvalg. Det er snakk om et par, som sier:

Vi kan gjerne betale skatt, bare vi vet at pengene brukes til gode formål.

Vi reagerer ikke på at slikt presenteres i Aftenpostens spalter. Dét vi reagerer på at det er det eneste perspektiv som presenteres.

Det nevnte par synes muligens det har råd til å betale toppskatt. La det da få betale frivillig. Ja, vi vet at ekstrabetalinger blir avvist, men det må da være mulig med anonyme betalinger. Paret mener tydeligvis at Staten ikke har nok penger som det er. At ikke Aftenposten har klart å finne noe alternativ til et slikt perspektiv er mildt sagt slett journalistikk.

Misforståelsen at statskassen representerer gode formål, mens private lommebøker representerer dårlige formål får stå uimotsagt hos Aftenposten.

Det finnes faktisk de som ikke ønsker å ha sine barn i kindergulag, som vil sikre ordentlig skolegang for sine barn, og som vil gi seg og sine økonomisk trygghet – for å nevne bare noen eksempler. Et samfunn hvor vi fra vugge til grav skal få utdelt lommepenger til vårt forbruk, som skal være gjennomsnittlig, mens Staten gir oss de –velferdsgoder– av dårlig kvalitet som den mener vi bør ha, er ikke noe dette forretningsblad ønsker. Vi vil også påpeke at et samfunn med mange mennesker med midler til overs gir mange uavhengige mennesker. Slik uavhengighet er en fare for dem som ønsker total statskontroll. Vi minner om at steder der kun Staten har makt, er lite trivelige steder.

Er det noen som fortsatt tror at Aftenposten ikke er en sosialistavis?

Share
This entry was posted in Kommentar, Politikk. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment