« Det var en gang, Aftenposten | Main | Gullpris over USD 555 per unse – NOK 119 100 kiloet »

Det er noe muffens

Farmann har denne helgen vært på Reiselivsmessen 2006. Her ble vi gjort oppmerksom på rentenivået i Brasil. Utlånsrenten er typisk på 30 % p.a., mens innlånsrenten typisk er på 20 % p.a. Det offisielle inflasjonstallet er på ca. 6 %. Tallet hadde vært 1800 % for noen år siden. Med en nominell rente på 20 % og en inflasjon på 6 % får vi en realrente på ca. 13,2 %. Dette er før skatt. Efter skatt ble renten anslått til 17-18 %. La oss si at renten efter skatt er 17 %. Realrenten blir da med en inflasjon på 6 % på ca. 10,4 %.

Det hører med til historien at den brasilianske real har steget i det siste mot norske kroner.

Det er veldig mange investeringer som ikke gir så god årlig avkastning. Vi undres hvorfor det da i det hele tatt investeres. I Norge og den vestlige verden forøvrig ansees bankplassering som en ganske trygg plassering, tilnærmet risikofri. Dette er nok ikke bare på grunn av statlige garantier. I land som Brasil er det kanskje ikke så enkelt.

Ifølge vår kilde, som er norsk, og som driver med salg av fritidsboliger i Brasil til nordmenn, hadde det høye rentenivået ført til at brasilianerne hadde fått tillit til realen. Før plasserte de midler i utlandet. Nå sparer de i brasilianske banker.

Penger skal svare til reelle verdier. Altså når investor A låner penger via en bank til låntager B, kan vi forestille oss at A låner 100 traktorer til B. Når det da er gått ett år, og lånet forfaller, skal B betale 130 traktorer til den formidlende banken. Den formidlende banken beholder 10 traktorer og leverer 120 til A. Banken tjener ikke nødvendigvis 10 traktorer. Det kan være at det er svært vanskelig å låne ut til en rente på 30 % p.a. Men er det virkelig mulig at 2/3 av innskuddsmidlene blir utlånt til en så høy rente med en årlig inflasjon på 6 %? Det er nemlig dét som kreves for at det skal gå rundt, og da er det intet igjen til lønninger og andre kostnader i banken, eller til utbytte til bankens aksjonærer.

Ifølge vår kilde er brasiliansk økonomi ganske stabil. Kan dette vare med slike forhold? Det er jo noe her som ikke stemmer.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at bankinnskudd i brasilianske banker kun mottaes fra personer med adresse i Brasil


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting