« The New Market Bubble Theory | Main | Eksperttips »

Flukt fra lederskap

Vi ser det til stadighet i media. Færre og færre ønsker seg lederjobber. Man ønsker utfordrende og utviklende arbeid, men man ønsker ikke det ansvaret og presset som lederrollen fører med seg. Spesielt unge mennesker oppgir nå at de ikke ønsker lederposisjoner. En venn av oss i en organisasjon med 200 mennesker fortalte denne uken ”jeg ble nødt til å ta lederjobben, det var ingen andre som ville ha den.”

Å være leder er en utakknemlig oppgave. Man er ansvarlig for alt som går dårlig, og alt som går bra skyldes ”medarbeidere”. Topplederjobber krever en vanvittig tilstedeværelse, man må være ”on top of everything”. Og everything er i dag mer en noensinne. Lederoppgaven er blitt motsatsen av vår tids ideal om det frie mennesket som har mulighet til å gå egne veier. Det oppleves som mer frihet å arbeide med et fagfelt uten å ta hele det store ansvaret.

I Norden får heller ikke ledere spesielt godt betalt, det er ikke underlig at man sliter med rekrutteringen. Faren er at de som havner i lederpossisjonene ikke lenger er de beste.

Gode ledere som er villige til å ta på seg oppgaven vil bli mer og mer ettertraktet. Dette kommer til å bringe lønningene til denne gruppen opp. Men selv med høyere lønninger vil vi ikke ha alle de gode ledere vi trenger. Ledere er en knapp ressurs, og samfunnet må finne måter å bruke færre ledere og bruke de ledere som finnes mer effektivt.

Antagelig må lederrollen omdefineres. Dette skjer allerede. I dag kan en leder godt være en familiemann og være noe myk, på en helt annen måte enn for én eller to generasjoner siden. Lederrollen er også velkommen og åpen for kvinner med ansvar for små barn. I det hele tatt må lederrollen omskapes slik at den passer med den livssituasjon som de potensielle ledere ønsker seg. Dette betyr ikke minst større fleksibilitet og frihet. Vi kan ikke forvente at lederen skal være på kontoret hver dag fra 07.00 til 20.00 og samtidig måtte mentalt jobbe med problemstillingene hvert eneste minutt i døgnet hele året – det er naturlig at potensielle ledere søker seg bort fra det. Ledere må få mulighet til hjemmekontor, selskaper må tenke gjennom hvordan hverdagen til lederne kan gjøres enklere. Kan man skaffe dem assistenter, kan man kjøpe inn husholdningstjenester osv. for å lette hverdagen for lederen. Lederrollen må frigjøres for at de gode skal ville ta den.

20. januar 2006
Hans Jørgen Lysglimt


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting