« Kjøp gull | Main | Challenges ahead for US economy »

Helen Bjørnøy vil frede Grünerløkka

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (Sv) vil frede Grünerløkka. Riksantikvaren har arbeidet med en fredning av Grünerløkka siden 2001, og nå gir Bjørnøy sin velsignelse til fredningen. 136 bygårder, 1400 husstander omfattes av fredningen.

Farmann kommentar:
Fredning av Grünerløkka innebærer et enormt tap av menneskelige verdier, både som tapt livskvalitet og finansielle tap. Bygårdene er gamle og slitte, og mange trenger kraftig oppgradering for å svare til dagens krav. Det beboerne helst ønsker seg er balkonger. Beboerne vet at balkong øker livskvaliteten betydelig. Adgang til balkong og andre forbedringer fremmer velvære og helsen direkte. Når nå miljøvernministeren og Riksantikvaren nå går inn og dreper 1400 husstanders drøm om balkong mm, er det intet mindre enn et fryktelig overgrep mot disse menneskene. I disse boligene vil det bo mennesker i mange tiår fremover, tilsammen blir det titusenvis av menneskeår med redusert livskvalitet. Beboerne snakker om at verdien ville gått opp dersom de fikk bygge, den økte verdien er selvfølgelig bare en konsekvens av øket livskvalitet i boligene.

Bruker man noe sunn fornuft, innser man at det ikke er nødvendig å verne 136 bygårder på Grünerløkka. Dersom Riksantikvaren har meget gode grunner til det, kan man kanskje gå med på å verne én eller to – med erstatning til eierne. Men å teppeverne hele bydeler på denne måten kan ikke forsvares oppveiet mot ønsket til 1400 husstander om forbedringer for å få en høyere livskvalitet. Tenk om Riksantikvaren anno 1850 hadde vernet datidens råtne trehusbebyggelse i området – da ville den stått der fremdeles. Teppeverning på denne måten er et misbruk av Riksantikvarens mandat. Farmann kan faktisk ikke annet enn å oppmuntre til sivil ulydighet i dette spørsmålet – bygg balkongene!


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting