« Challenges ahead for US economy | Main | Gull fortsetter opp »

Spennende år for USA

2005 var et ganske dårlig år for president Bush. Befolkningen startet å protestere mot den dårlige planleggingen av hvordan Irak skulle utvikle seg etter at koalisjonsstyrkene styrtet Saddam Hussein, tallet på drepte amerikanske soldater er over 2000, enormt underskudd på statsbudsjettet, nominasjonen av Harriet Miers som høyesterettsdommer måtte trekkes tilbake, majoritetslederen i Representantenes Hus Tom DeLay måtte gå av, stabssjefen for visepresident Cheney, Lewis "Scooter" Libby måtte gå av etter skandalen som involverte avsløringen av CIA-agent Valerie Plame, partifeller i Senatet startet å protestere mot Patriot Act og tortur av fanger.

Så hvordan kommer 2006 til å fortone seg?

Presidenten har allerede måttet legge den store innenrikspolitiske saken på is, nemlig reform av Social Security. Alan Greenspan går av som Chairman of Federal Reserve og etterfølges av Ben Bernanke. Her skal det tillegges at presidenten har utnevnt en mann som nyter stor respekt i alle leire.

Men 2006 er et stort valgår og Republikanerne må forsvare sitt flertall i Representantenes Hus og Senatet. Eneste trøst er at Demokratene også sliter og ikke har noen samlende lederskikkelse.

Den største utfordringen er å få orden på økonomien, og da må utgiftene i Irak kuttes kraftig. Sannsynligvis vil USA starte å trekke tilbake en del av troppene etter at Irak har fått en regjering og flere militærstyrker som kan slå tilbake mot opprørerne. Men det er problematisk for presidenten at stadig flere av partifellene er kritiske.

Partiene har også startet å posisjonere seg foran presidentvalget 2008, og for mange er drømmeoppgjøret Condoleezza Rice-Hillary Clinton. Det kommer nok til kun å være en drøm. Men én ting er sikkert, president Bush er i ferd med å være en belastning for sitt parti.

Diskutér saken på Farmann Forum


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting