« Er sentralbankens rolle kun koordinering? | Main | Søkemuligheter for reiser »

Språkkurs i en mobil verden

Farmann har sett litt på produktspekteret til et Halden-basert firma, A.R.M. Lingua. Firmaet tilbyr språkkurs på mobiltelefon (MLC) og via Internet (WLC).

MLC-konseptet innebærer at man laster ned språkkursene kapittelvis til sin mobiltelefon, hvor man da kan bruke så lenge og så mange ganger man ønsker. WLC-konseptet innebærer at man kjøper en innlogging på 12 måneder, og man må være tilkoblet nettet mens man bruker kurset.

Vi synes begge konseptene er spennende. Vi kunne imidlertid tenke oss at egenskaper ved MLC-konseptet også fantes i WLC-konseptet.

Kravet om å være pålogget hele tiden mens man bruker kurset er greit nok så lenge man har en stabil Internet-tilknytning – ihvertfall til fastpris, som f.eks. bredbånd. Verre blir det hvis man har oppringt forbindelse. Nå er efterhvert bredbånd blitt såpass utbredt at alternative forbindelser muligens ikke er noe å satse forretningsmessig på når man ser flere år fremover i tid. Allikevel hender det at man ønsker å ta med seg sin ” bærbare” PC. Da er det ganske kjekt å ha applikasjoner som ikke krever tilkknytning til Internet hele tiden. Man har selvfølgelig muligheten for nettilknytning via mobiltelefon, men dette krever god dekning, og det kan fort gi høye mobiltelefonregninger.

Vi kunne tenke oss muligheten for å laste ned kursene via PC, for så å overføre til en mindre mobil enhet, eksempelvis en mobiltelefon eller PDA. Dette er alternativet for ”gniere” som ikke ønsker å belaste telefonregningen med nedlasting dersom man allerede har en nettforbindelse det er betalt fastpris for, men dette er da altså ikke noe som tilbys. Videre er en PDA et greit alternativ dersom man skal utnytte tiden ombord i passasjerfly. Mobiltelefoner kan som kjent ikke brukes når passasjerfly er luftbårne. Imidlertid vil konseptet med flyvningsmodus kunne løse dette. Med flyvningsmodus kan man laste ned kurs til sin mobiltelefon før man går ombord, og så kan man utnytte tiden effektivt ombord til språkopplæring. Dette krever imidlertid tilstrekkelig lagringskapasitet på mobiltelefonen. Vi minner om at f.eks. flyvningen Los Angeles, CA til Auckland, NZ tar hele 12 timer.

A.R.M. Lingua tilbyr en ”pose og sekk”-pakke for dem som ønsker både WLC og MLC, men vi savner altså her en fleksibilitet. Som et forretningsblad for næringslivets frihet støtter vi selvfølgelig firmaets rett til selv å velge blant annet forretningsmodeller og teknologi. Dette burde være unødvendig å påpeke, men det er da dessverre ikke like selvfølgelig for alle i dette samfunnet. Vi har forståelse for at man ønsker å unngå massedistribusjon i strid med firmaets betingelser for produktene. Vi venter i spenning på hvordan balansegangen mellom fleksibilitet og hensynet til vern mot uautorisert distribusjon blir håndtert i fremtiden.

Disse konseptene er som sagt spennende. Vi venter i spenning på utviklingen, og vi forventer at tilsvarende konsepter vil lanseres for andre områder. Spesielt er reisetid noe som burde kunne utnyttes effektivt langt bedre enn idag, og reisetid kan brukes til langt flere ting enn språkopplæring. Her er det mange forretningsmuligheter.

Vi ønsker A.R.M. Lingua og andre firmaer som forsøker seg på lignende konsepter lykke til.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting