Forfatningstraktaten slår igen

Dr. Christian Bjørnskov skriver:

Når hele rationalet bag den europæiske forfatningstraktat er at gøre det lettere for de europæiske politikere at træffe beslutninger, må man derfor nødvendigvis konkludere, at hovedformålet med at lave sådan en traktat, er grundlæggende forfejlet. Forfatninger er til for at beskytte borgerne mod staten, så borgerne sikres den størst mulige frihed. Når man ser på, hvad EU har opnået i de senere år, er der måske i endnu højere grad end før brug for en forfatning.

Les artikkelen hos Copenhagen Institute.

Share
This entry was posted in Kommentar. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.