Et skritt mot det kontantløse samfunn i Danmark

Et bemerkelsesverdig skritt mot et samfunn der alle pengetransaksjoner er i registre tilgjengelig for Storebror, er tatt i Danmark. Les mer om dette hos Politiken.

Share
This entry was posted in Skandinavia. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.