Moro i D.C. – Statens satser for reiseregninger

Statens reiseregulativ, eller statens satser som det gjerne kalles, regulerer hvor mye den enkelte får dekket i kostnader per døgn på reise. Statens satser er delt opp etter land. Men, noen land som for eksempel USA (sats 860 kr per dag) har en egen sats for byen New York (sats 1640 kr per dag) fordi det er åpenbart dyrt å oppholde seg der. Hvorfor Washington D.C. (sats 1660 kr per døgn) har den høyeste satsen av alle steder på hele jorden forstår vi ikke, det er ikke dyrere i D.C. enn det er i San Francisco. Det vil si vi forstår det når vi tenker litt public choice. Hvem er det som reiser til Washington D.C.? Jo det er toppfolkene i systemet, alt fra stortingspolitikerene til hele UD-systemet. Legg spesielt merke til diettsatsen på 590 kr for USA generelt og 890 kr for Washington D.C. Det er IKKE 50% dyrere å spise i D.C. Men, det skal wines og dines blant fint folk i staten. En høy sats gir litt ekstra skattefrie penger på konto, de fornekter seg ikke den gjengen, men skjelden ser vi det så tydelig som her.

http://odin.dep.no/fad/norsk/dok/regelverk/reglement/002031-990088/dok-bn.html

Share
This entry was posted in Reiseliv. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.