Se opp for falske meglerhus

UPPDATERAD: Antalet falska aktiemäklare ökar. Vid åklagarmyndigheten jämför man omfattningen på bedrägerierna med världens knarkhandel.
Di.se har hela varningslistan.Tusentals svenskar har blivit lurade av falska aktiemäklare till ett värde av ”flera hundra miljoner kronor” enligt Finansinspektionen. I takt med att de finansiella instrumenten blir allt mer sofistikerade, utvecklar svindlarna sina metoder. (Di.se)

Share
This entry was posted in Finans. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.