« Mulig kollaps på Island | Main | Intervju: Linus Torvalds »

Dagsavisens forvirrede moralbegrep

Torsdag 9. mars var det slått stort opp på forsiden av Dagsavisen om ”nordmenns svarte moral.” Dagsavisen har blant annet en artikkel med tittel Hyklerske nordmenn kjøper svart arbeid.

Artikkelen forteller oss at meningsmålinger viser at 95 prosent blant nordmenn er imot svart arbeide, en motstand mot svart arbeide som kun overgås av grekere i Europa. Samtidig er nordmenn veldig flinke til å benytte seg av svart arbeide, i motsetning til grekere som fortsetter ”å være moralske” når de handler. Strengt tatt er det hykleri når man sier én ting, mens man gjør en annen. Det er således ingen faktafeil Dagsavisen begår med sin bruk av ordet hyklersk.

Å si at man er for konsentrasjonsleire, for så å motarbeide dem i handling, er således også hykleri. Uten sammenligning forøvrig. Dagsavisen kunne valgt en mer positiv vinkling. Vi registrerer at så ikke er skjedd.

Videre kunne man valgt alternativer til et spørsmål om svart arbeide er bra. Når det gjelder meningsmålinger, er svarene veldig avhengig av spørsmålene som blir stillet. Man kunne for eksempel valgt blant de følgende alternativer:

  • Er det riktig at enhver inntekt skal beskattes?
  • Er det riktig at ethvert kjøp skal beskattes?
  • Er det riktig at enhver utveksling av tjenester skal beskattes?
  • Har en folkeforsamling rett til å utforme et skattesystem akkurat som den finner for godt bare fordi den representerer folkeflertallet?
  • Har en folkeforsamling rett til å gjøre hva den måtte finne for godt bare fordi den representerer folkeflertallet?
  • Har flertallet alltid rett?

Vi registrerer at Dagsavisen ikke har valgt noen av disse alternative vinklingene.

Dagsavisen har på forbrukersiden valgt et par intervjuobjekter som er imot bruk av svart arbeide, og som også efter sigende handler derefter. Den ene forbrukeren sier:

Det er mye galt vi gjør når ingen ser på, men vi ønsker likevel ikke å stå fram som kriminelle.

Hele artikkelen fremstiller skatteundragelser i form av svart arbeide som det umoralske. En ligningsfunksjonær blir til og med sitert:

Folk gjør en avveining av risiko mot økonomisk vinning. Anledning gjør tyv.

Er det kanskje slik at alle penger i utgangspunktet er Statens? Og at vi skal være takknemlige for de pengene vi blir tildelt?

Det går an å fremstille Staten som tyven – ihvertfall med det konfiskatoriske skattenivå vi har idag. Det går an å fremstille Staten, Stortinget og skattevesenet som de umoralske. Vi registrerer at Dagsavisen ikke gjør dette.

Den andre intevjuede forbrukeren sier:

Man kommer ingen vei ved å ville hevne seg på samfunnet. Det straffer ingen andre enn deg selv.

Det var engang en tid da det var alminnelig oppfatning at Staten og samfunnet var to forskjellige ting. Det finnes fortsatt noen som ser det slik. Vi registrerer at Dagsavisen ikke har valgt intervjuobjekter blant disse.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting