« Nettrafikk for Magazinet.no | Main | Om tiden, … om bruk av tiden, … i tiden… »

Høyesterettsdommer O'Connor og diktaturadvarsler

Aftenposten har idag en reportasje om pensjonert føderal høyesterettsdommer Sandra Day O'Connor. Reportasjen gjelder den talen O'Connor holdt fredag, der hun hadde tatt order diktatur i sin munn.

Som så ofte ellers for norske medier når det gjelder amerikanske forhold, er Aftenpostens dekning dårlig. Aftenpostens medarbeider Morten Fyhn fremstiller det som om det utelukkende er republikanske politikere som har truet domstolenes uavhengighet. Artikkelen sier videre at det er republikanske ledere O'Connor angriper.

Nå skal det i rettferdighetens navn sies at også mye annet som finnes om saken er omtrent like ubalansert.

Vi anbefaler ingen å benytte nevnte artikkel som informasjonskilde for saken – ihvertfall ikke som den eneste. Isteden anbefaler vi Slate og O'Connor Forecasts Dictatorship.

Artikkelen, som er skrevet av Jack Shafer, har en rekke referanser. Blant disse er annet stoff om denne saken, men det er også referanser til tidligere foredrag. Spesielt interessant finner vi det som sies om Franklin Roosevelt. O'Connor har – ifølge Shafers kilder – også kritisert Roosevelts angrep på den amerikanske føderale Høyesterett.

Vi vil blant annet tilføye at de angrep som er kommet mot domstolenes uavhengighet fra republikanske politikere, er ille nok, og vi forsvarer dem absolutt ikke på noen måte. Roosevelt angrep lyktes ikke i den forstand at han ikke fikk fyllt Høyesterett med tilstrekkelig mange ”vennligsinnede” dommere, men den lyktes i den forstand at da han neste gang kom tilbake for å få sine tiltak igjennom, var ikke den samme motstanden der.

Nå er Franklin Roosevelt en helt blant amerikanske presidenter i norske øyne, noe som er nært koblet til at han tilhørte det demokratiske partiet. Norske nyhetsmedier har en meget lei tendens til å fremstille amerikansk politikk som demokratene som de gode og republikanerne som de onde. Vi understreker vår partipolitiske uavhengig, og at vi ikke har noe motsatt syn på amerikansk politikk, mens vi gir uttrykk for utilfredshet med norske nyhetsmediers manglende balanse når det gjelder dekning av amerikanske forhold.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting