« Høyesterettsdommer O'Connor og diktaturadvarsler | Main | MEMO magasin »

Om tiden, … om bruk av tiden, … i tiden…

En refleksjon om begrepet tid, som en knapphetsfaktor eller kjedelig overflod, avhengig om man er i arbeid, eller er arbeidsløs, er ung eller senior.

Det er skrevet mange spaltemeter over emnet, og det arrangeres seminarer om det å ta kontroll over tiden, egen tid. Det handler om å senke tempoet i hverdagen. Få tid til å ta inn over seg de inntrykk man bombarderes med hver eneste dag i en nærmest uendelig kaskade av lys, lyd og andre sanseinntrykk. Det er alltid noe og noen som påkaller vår oppmerksomhet, som voldtar oss med sine budskap, som krever at vi responderer. Ikke når vi har tid, ønsker eller orker, nei.. kravet er: HER OG NÅ!

Svenske Owe Wikström er skribent, foredragsholder, undervisende professor, teolog og terapeut og har i boken "På moped gjennom Louvre" skrevet lignelsen om hvordan vi haster gjennom hverdagen og livet og lar skjønnheten rase forbi i øyeblikks forglemmelige glimt. Den gir et godt bilde på hvordan vi haster forbi de lydløse opplevelsene, de som bare er der, som ikke har et ringesignal for å påkalle vår oppmerksomhet. Betingelsen for å dele en opplevelse og en følelse i slike sammenhenger er nettopp at vi skrur ned tempoet, og bokstavelig talt "skrur av" vår tilgjengelighet for andre.

De som leser dette er nok i arbeid. De fleste sikkert med meningsfylt og motiverende, selvrealiserende arbeid. Betalt arbeid…… og beklagelig lite fritid, synes vi. Men, vi har faktisk ganske mange her i landet som befinner seg i en helt annen livssituasjon, som ikke har arbeid, eller inntekt, eller selvrespekt, eller motivasjon, eller…

For dem er tid, som ressurs, ikke et luksusproblem og som man har for lite av til bruk for meningsfylt fritid. Tiden er en pest og en plage. Tid er det eneste de har nok av. De sleper seg av sted gjennom virkeløse dager, eller dager med meningsløse, delvis unyttige aktiviteter. Eller i beste fall; i oppsøkende virksomhet for å få noe fornuftig å gjøre. For dem er det viktigste i livet å føle seg til nytte, og kunne stå på egne ben, opprettholde selvfølelsen og kunne forsørge seg selv og sin familie, - - ikke hvordan man skal "leve langsommere".

I mitt virke som bedriftsrådgiver og ”hodejeger” i møter jeg mange mennesker, også arbeidsløse skjebner, og føler av og til en sterk avmakt over å ikke kunne gjøre nok for alle de "kloke hoder og gode hender" som gjerne vil bruke seg i nyttig og meningsfylt arbeide. Det er ufattelig mange, svært oppegående, faglige dyktige, rikt begavede og meget arbeidsvillige mennesker der ute. Mennesker som har en livs- og arbeidserfaring, kulturforståelse og en "teft" ingen kan lære i noe auditorium, men denne ressursen blir jo ikke brukt…….

Og da er jeg litt tilbake til det Owe Wikström også fokuserer på i sine foredrag, om idealbildet, om det skjønne, om det vellykkede, hvor alt er fokusert på det unge og fremadstrebende, som suksesskriterium. Glem kropp og utseende for en stund og fokuser på alder som et uttrykk for tid. Har du passert 45 år har du faktisk "gått ut på dato" i mange bransjer. Når det første "kriterium" rekrutteringsfirmaet ser på er alder, er man allerede på feil spor.

Som Jo Benkow en gang så klokt har uttalt, "Alder i seg selv kvalifiserer ikke til annet enn pensjon". Og hva gjør vi da så med alle disse seniorene, som faktisk får sin tildelte "tittel" med negativ klang, allerede i en alder av 45 år +? Hva betyr tidsbegrepet for dem?

Da er det ikke merkelig at vi har fått en "opprørsbevegelse" blant seniorer, og hvor mediafokuserte personer, såkalte "kjendiser", bruker sine posisjoner og alle mulige kanaler for å gjøre sine synspunkter kjent. De bruker av sin tid, for at andre skal kunne fylle sin tid, - med innhold.

Tid er uansett en knapphetsfaktor som vi alle er underlagt, uten at noen av oss vet hvor mye tid vi har fått tildelt fra vår skaper. Jeg skal ikke forsøke meg på en oppsummerende konklusjon, bare gjenta kontrasten, forskjellen i synet på tid, tilgjengelig tid og bruk av tid, avhengig av om du er i arbeid, eller er arbeidsløs.

HUSK! Tiden hverken kommer eller går -Tiden er, og vi er i tiden! Bruk den som best!

Av Knut Femris
Bedriftsrådgiver
SAM International


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting