« Er det rart skattene er høye? | Main | Se opp for falske meglerhus »

Spennende tider i britisk politikk

I britisk politikk hender det spennende ting for tiden. Alle de tre store partiene står foran viktige forandringer og utfordringer.

Labour ledes fortsatt av statsminister Tony Blair, men han er stadig mer upopulær innen sitt eget parti. Mange i partiet er forbannet over at han har et godt forhold til president George W. Bush, og venstresiden i partiet mener at Storbritannia bør trekke sine styrker ut av Irak. Venstresiden i partiet er mektig og støttes av fagforeningene. Blair opptrer stadig mer som en president og tar svært lite hensyn til partiet. Svært mange mener han bør overlate ledelsen av partiet og landet til finansminister Gordon Brown. Brown har på sin side lovet å videreføre Blairs politiske linje, men oppfattes som mer venstreorientert enn Blair. På den andre side er Brown mer populær hos velgerne, og Labour merker regjeringsslitasje etter å ha sittet ved makten siden 1997.

Det konservative partiet er på fremmarsj etter at de valgte den unge karismatiske David Cameron til leder i desember. Han har satt i gang omfattende prosesser i partiet med sikte på å utvikle ny politikk, gjennom opprettelsen av flere politiske arbeidsgrupper som skal levere sine innstillinger neste år. Disse arbeidsgruppene ledes både av høyt profilerte politikere og eksterne personer med spesialkompetanse. Han har også utnevnt en skyggeregjering som for første gang på mange år fremstår som et alternativ til Labour-regjeringen. William Hague, den tidligere lederen som gikk av etter valgnederlaget 2001 er skyggeutenriksminister og er regnet som en av de beste debattantene i britisk politikk. Samtidig utfordres Cameron av høyresiden i partiet, som mener han leder partiet litt for mye mot sentrum. Høyresiden i partiet er mektig og høylytt, men har ikke troverdighet hos velgerne. Skal det konservative partiet ha noen som helst mulighet til å gjenerobre makten, må de følge Cameron og markere seg mer på innenrikspolitiske saker, ikke være fanatisk opptatt av EU.

Liberaldemokratene har valgt Sir Menzies Campbell til ny leder etter Charles Kennedy, som gikk av i januar. Liberaldemokratene har nå sin største parlamentsgruppe siden 1920-tallet og har som mål å overta posisjonen som den offisielle opposisjonen. Dette er lite realistisk tatt i betraktning britenes system med flertallsvalg i enmannskretser. Likevel er liberaldemokratene verdt å legge merke til på den politiske scene, og Campbell er regnet som en dyktig politiker.

Politiske kommentatorer i Storbritannia mener at Blair må revurdere sine tidligere uttalelser om at han skal fortsette som statsminister resten av denne perioden og overlate ledelsen til Brown før neste valg, som antas å komme i 2009. De fleste regner med at Blair må gå av enten senere i år, eller i alle fall neste sommer for å gi Brown god tid til å markere seg som leder for Labour.

Britisk politikk skal følges nøye av Farmann dette året.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting