" /> Farmann: April 2006 Archives

« March 2006 | Main | May 2006 »

April 30, 2006

Inflasjonen i Norge er 10,4% (2004)

Vi i Farmann kan ikke understreke dette kraftig nok. Inflasjonen i Norge måles ikke korrekt ved å se på økningen i konsumprisindeksen! Økningen i konsumprisindeksen ligger rundt 1,5% per år, det offisielle målet er at den skal ligge rundt 2,5% per år.

Det ville være mye mer korrekt å si at inflasjonen er økningen i pengemengden. Økning i pengemengden var også den opprinnelige definisjonen på "inflasjon".

Men vi lever nå i en tid av "easy money" fra Norges Bank, den reelle inflasjonen bør måles i økningen i pengemengden. Og økningen i pengemengden er nå blitt eksponensiell.
Farmann bringer i dag statistikk fra Federal Reserve Bank of St. Louis i USA. De følger pengemengdesvekst i en rekke land derav Norge. (Federal Reserve Bank of St. Louis)

Inflasjonen (målt som veksten i pengemengden) var i Norge (Federal Reserve Bank of St. Louis):

2004 – 10,4% !!!

2003 – 7,1%

2002 – 3,7%

2001 – 4,0%

2000 – 8,1%

1999 – 23,0% !!!

Økningen i 2004 var 10,4%. Det ble med andre ord 10,4% mer penger i omløp ute i økonomien det ene året. For hver tusenlapp du eide 1 januar 2004 kom det 104 helt nye kroner inn i økonomien i løpet av året. Ett eller annet sted i økonomien fikk noen tak i 104 nye kroner for hver tusenlapp du eier. Om ikke du fikk tak i disse nye pengene selv så gjorde noen andre det for deg.

Men det ble ikke produsert 10,4% flere varer og tjenester i Norge i løper av 2004, det ble ikke det. Det ble derfor i løpet av 2004 vesentlig mye mer penger i Norge, men ikke tilsvarende flere varer og tjenester. Hva skjer da? Hva skjer når folk har mye mer penger mellom hendene, men omtrent det samme antall varer og tjenester å kjøpe for pengene. Da går prisene opp. Det gjør de da også i Norge. Inflasjonen som målt i varer og tjenester produsert innenlands i Norge er høy.

Inflasjonen som målt i konsumprisindeksen for varer produsert i Norge som lys, brensel, helsepleie, transport, post ligger rundt 4-5%.
Se statistisk sentralbyrå.

Men billigere sko, skjorter og møbler fra Kina og Øst-Europa demme opp for dette og holder konsumprisindeksen nede på 1,5%.

Økningen i pengemengden er nye penger, nye penger som ikke var der året før. Disse nye pengene spres alltid ujevnt utover økonomien (Mises) og skaper skjevheter. De seneste årene er det spesielt de som har fått innvilget nye store boliglån som har "fått tak i" disse pengene først.

Disse nye pengene kommer da inn i økonomien og skal konkurere med de gamle pengene som finnes fra før. De gamle pengene blir dermed mindre kjøpekraftige. Den som har spinket og spart opp 1 million kroner til å kjøpe leilighet for i løpet av de seneste årene blir maktesløs ovenfor den som med en telefonsamtale kan låne 2 millioner kroner i DnBNor å kjøpe bolig for. Da spiller det liten rolle at "konsumprisindeksen" ikke har gått opp mer enn et par prosent i året. En skjorte koster nå halvparten av hva den gjorde for fem år siden, men leiligheten du skulle kjøpt koster nå 1 million kroner mer enn for fem år siden. Det går mange skjorter på 1 million kroner, snakk om å koste skjorten.

De som sparer blir derfor lidende. De som har penger i banken og sparer opplever at deres kjøpekraft blir mindre og mindre for hvert år som går. De som låner og kjøper kapitalvarer opplever at deres investeringer går kraftig opp i verdi fordi nye penger kommer inn og øker etterspørselen.

Men at denne leiligheten har gått opp med 1 million kroner, at den har doblet seg i verdi. Det bryr ikke sentralbanken seg om. Kjøp av leilighet er nemlig ikke konsum. Kjøp av leilighet er bare "bytte av penger". Du bytter dine 2 millioner kroner (som du har lånt) i noe annet som er verdt 2 millioner kroner. På denne måten har det ikke skjedd noe i økonomien, 2 millioner kroner i kontanter er fremdeles 2 millioner kroner, men nå i bolig. Det er derfor heller ingen grense for hvor høyt boligprisene kan gå. Leiligheten som koster 2 millioner i dag kan like gjerne koste 10 millioner om et år, dette bryr ikke sentralbanken seg om – for det er ikke "inflasjon" sier Norges Bank.

Det er disse nye pengene som presser opp boligprisene, aksjekursene, kunstprisene, meglerlønninger osv. Det er disse nye pengene som folk kjøper "strukturerte produkter" for hos Acta og DnBNor. Det er disse nye pengene som folk kjøper bolig i utlandet for. Det er disse nye pengene som får hjulene til å gå rundt.

Hvor lenge kan dette fortsette?
Hva skjer når disse nye pengene ikke lenger kommer?

Den som følger med på Farmann.no i 2006 vil vite mer om dette enn andre.

Hans Jørgen Lysglimt

April 29, 2006

Risk Risk Risk


The Economist tar denne uken for seg risiko og hvordan selskaper som Goldman Sachs frydes i et risikofylt finansielt miljø.

Farmann kommentar:
Det er i gode tider som nå at man skal forbedrede seg på dårlige tider, for de kommer før eller senere.
Tips til forberedelser for dårlige tider:
- Hold gjeldsgraden nede på et håndterlig nivå.
- Sørg for at du eier en del likvide assets, og at du kan selge dem raskt dersom du ønsker.
- Gå igjennom dine kostnader og tenk over hva som kan elimineres dersom du ønsker det.
- Er du "rik på papiret" i aksjer, eiendom e.l. så sørg for å realisere noe av dette nå som tidene er gode. Ikke vent, realisér noe nå med én gang - i dag! LES DETTE ÉN GANG TIL!
- Selg illikvide assets og kjøp mer likvide assets.
- Spre din risiko.
- Spre din institusjonelle risiko, dvs bruk flere banker, flere meglerhus, flere egne aksjeselskaper osv. Ikke alt på samme sted. Dersom det smeller er det viktig at ikke alt låses på ett sted.
- Spre dine assets.
- Hent penger i markedet via børs e.l. nå, ikke vent til de dårlige tidene kommer.
- Jobb og tjen penger nå, utsett friår, jorden-rundt-reiser, omskolering, permisjon, utbrenthet, trygding, studier, militæret, pensjon mm til dårligere tider.
- Gå fra en usikker jobbsituasjon til en mer sikker jobbsituasjon.
Bytt jobb til et større mer solid firma o.l.
- Tegn forsikring.
- Sørg for å forhandle kreditter i dag.
Det er nå lett å få kreditt i banker og finansinstitusjoner. Sørg for å forhandle disse i dag og la de stå åpne selv om det koster litt å ha dem. Vi som har vært med en stund husker begreper som utlånsstopp mm, det kommer tilbake.
Likviditet finnes i dag i overflod, men kan fort bli mangelvare – da vil ferdige kreditter bli verdifulle.
En strategi er å låne maksimalt før det smeller og når det smeller for å plassere midlene i statsobligasjoner. Det koster en liten spread på 1-2-3% per år. Man sitter da og venter på bunnen og går så inn maksimalt på lave nivåer.
- Sørg for å ha noen penger i sedler eller lett tilgjengelige i utlandet.
- Sørg for å eie noe gull i rene metallmynter. Kjøp for en 30-50 000 kr. Kan kjøpes hos mynthandlere.
Nok til å kjøpe noen flybiletter eller båtbiletter til eller fra for deg og din familie. Nok til å kjøpe noen doser Tamiflu eller lignende på svartebørsen dersom det blir nødvendig.
- Vær forberedt på at det skal smelle før eller siden. Finansielle smeller kommer sjelden over natten men tar gjerne noen måneder å spille seg ut. Sørg for at du ser den når den kommer og kan ta grep.


I vår livstid vil vi garantert få oppleve økonomiske og finansielle smeller. Noen år med krise, høy arbeidsledighet, konkurser mm. Kanskje vil vi også måtte oppleve større kriser, som krig, sykdom, naturkatastrofer eller lignende – vi får håpe vi slipper det, men historien tilsier at de kommer. Det er nå du kan forberede deg.

Top 10 Country Music Song Titles:

Top 10 Country Music Song Titles:

10. If I Can't be Number One in Your Life, then Number Two on You

9. If the Phone Don't Ring, You'll Know It's Me

8. I Liked You Better Before I Got to Know You So Well

7. I Still Miss You Baby, But My Aim's Gettin' Better

6. I'll Marry You Tomorrow, But Let's Honeymoon Tonight

5. I'm So Miserable Without You, It's Like You're Still Here

4. If I Had Shot You When I First Wanted To, I'd Be Out of Prison By Now

3. My Wife Ran Off with My Best Friend and I Sure Do Miss Him

2. She Got the Ring and I Got the Finger

1. You're the Reason Our Kids are So Ugly

Credit: Victor Urbach

Anbefalt: Tilbakeblikk på norsk pengehistorie

Vi i Farmann kan ikke understreke nok hvor sentralt pengepolitikk er. Som Milton Friedman sier "only money matters". Det er pengene, dvs veksten i pengemengden, som styrer børsen, eiendom, gull og så videre. Å studere pengehistorie blir derfor sentralt.

Norges Bank arrangerte i 2005 en konferanse om norsk pengehistorie som fortjener oppmerksomhet. Vi anbefaler hele dette heftet fra Norges Bank som lesning nå i 1.-mai-helgen. Ikke minst Preben Munthes stykke om Adam Smiths norske ankerfeste er fascinerende.

God lesning!

Tilbakeblikk på norsk pengehistorie
Konferanse 7. juni 2005 på Bogstad gård
Red. av Øyvind Eitrheim og Jan F. Qvigstad
Norges Banks skriftserie / Occasional Papers nr. 37 (Norges Bank)

April 28, 2006

Brad Pitt and Angelina Jolie in Atlas Schrugged film?

Ayn Rand's most ambitious novel may finally be brought to the bigscreen after years of false starts.

Lionsgate has picked up worldwide distribution rights to "Atlas Shrugged" from Howard and Karen Baldwin ("Ray"), who will produce with John Aglialoro.

As for stars, book provides an ideal role for an actress in lead character Dagny Taggart, so it's not a stretch to assume Rand enthusiast Angelina JolieAngelina Jolie's name has been brought up. Brad Pitt, also a fan, is rumored to be among the names suggested for lead male character John Galt.

"Atlas Shrugged," which runs more than 1,100 pages, has faced a lengthy and circuitous journey to a film adaptation. (Variety.com)

April 27, 2006

Sobering on gold

Vi i Farmann er svært entusiastiske til gull. For å balansere dette noe anbefaler vi Financial Times makrokommentator Philip Coggans kommentar om den seneste oppgangen i gull. (FT.com)

Den neste nedgangen: The next recession

Norge går så det griner. Men etter oppgang følger nedgang. Dagens oppgang er fyrt opp av lette penger fra sentralbankene. Selv om vi har noen spesielle forhold som Kina, India og krigen i Irak er dette et klassisk tilfelle av boom and bust. Bust'en kommer garantert når likviditeten har spilt ut sitt spill. Inflasjonen kommer garantert, den er allerede her – det er bare det at billige varer fra Kina demmer opp.

Den kloke investor forbereder seg nå for de dårlige tidene, de kommer, men kommer de om 1-2-5-10 år? Det vil tiden vise.

The Nest Recession (Gary North)

April 26, 2006

Why Linux may never be a true desktop OS

Interessante argumenter for hvorfor Linux kanskje aldri blir et operativsystem for vanlige PC'er.

Oljen under USD 73

Olje i USA er nå i morgentimene notert i Asia til under USD 73. George W. Bush' stopp av innkjøp til USAs strategiske reserver ser ut til å ha en viss effekt.

Oil Falls a Third Day as Bush Moves to End Gasoline Disruption (Bloomberg)

April 25, 2006

"I´m not one of those people like, ´Well, we must renounce ourselves.´ No, I have a closet full of shoes and it´s a good thing. ...

´I was coming back from Africa on one of my trips,´ she said. ´I had taken one of my wealthy friends with me. She said, ´Don´t you just feel guilty? Don´t you just feel terrible?´ I said, ´No, I don´t. I do not know how me being destitute is going to help them.´"

- Oprah Winfrey

April 24, 2006

Oljen faller under USD 75

Oljeprisen har falt straks under rekordnivåene på USD 75. Bare spenningene rundt situasjonen i Iran legger USD 15 på oljeprisen. (Reuters)

April 22, 2006

Dramatisk i metallmarkedene

Den seneste måneden og spesielt den seneste uken har vært dramatisk i metallmarkedene. Vi har skrevet mye om vår preferanse for gull (og delvis for sølv), og nå mener vi å se at verden våkner opp for dette. Vi ser ekstrem volatilitet, dette er skapt av fundamentalt forskjellige syn på gull og sølv. Vi har aktører som selger når prisen går opp og pusher kortsiktig prisen ned før kjøper igjen tar over. Den ekstreme volatiliteten i gull og sølv mener vi representerer et fundamentalt skifte mot hard assets. Verden svømmer over av likviditet i dag, rentene er presset ned med en ekspansiv pengepolitik. Den ekspansive pengepolitiken gir dobbel effekt, dels gir den lave renter og dels gir lave renter i seg selv en boost til asset prices.

Vi frykter at prisoppgangen i gull og sølv er et forvarsel på at finansmarkedene kan miste tilliten til papirpenger. Dersom det tilliten til papirpenger forsvinner, kan det oppstå panikk i finansmarkedene. Gullet kan stige til USD 1000 – 2000 eller 3000 på kort tid.


Gull den seneste måneden. Gullet har steget med ca USD 100 på én måned. Det er vanskelig å overvurdere hvor dramatisk dette er.


Gullet de seneste 5 dagene. Etter at gullet passerte USD 600 fikk vi et kraftig rally opp over USD 640. Så kom tilbakefallet og ny oppgang – dramatisk.

Prisutviklingen på sølv har vært ennå mer dramatisk, men den er ikke like viktig som utviklingen for gull. Legg spesielt merke til utviklingen de seneste dagene.

Som vi ser steg prisen på sølv fra under USD 7 per unse i september til over USD 14 per unse for noen dager siden. Selv etter det dramatiske fallet de seneste dagene er prisoppgangen for sølv formidabel.

Hans Jørgen Lysglimt

April 21, 2006

Frankrike trekker røykeloven

Frankrike trekker tilbake sin røykelov som var tenkt å tre i kraft i sommer. Franske politikere frykter reaksjonene. "The government leaders are so frightened they cannot move," said Claude Evin, a former French health minister who has spent years advocating smoking bans and other health-related initiatives. "They are startled by their own shadow. France is facing a terrible situation with such leaders." (Washingtonpost.com)

Former Estonian Prime Minister Mart Laar Wins Friedman Prize for Liberty

WASHINGTON -- The Cato Institute today announced that the recipient of the 2006 Milton Friedman Prize for Advancing Liberty is Mart Laar, the former prime minister of Estonia and main architect of his country's remarkable economic transformation into one of the world's freest and most dynamic economies.

The prize and its accompanying $500,000 cash award will be presented to Laar on May 18 at the Drake Hotel in Chicago. Named after Nobel laureate Milton Friedman, the prize is awarded every other year to an individual who has made a significant contribution to advancing human freedom. The Friedman Prize went to the late British economist Peter Bauer in 2002 and to the Peruvian economist Hernando de Soto in 2004.

Upon hearing that he had been chosen as the third recipient of the prize, Laar said: "I am very happy and proud to receive such an important prize. The Milton Friedman Prize is especially important to me as I am such an admirer of Milton Freidman's works and I am proud that we succeeded to prove in Estonia that Milton Friedman's ideas really work. This is not a prize for me but to all my fellow Estonians, who have made the Estonian miracle possible."

Throughout his public life, Laar has embodied the values of liberty and free choice recognized by the prize, and his dedication to these ideals helped him to lead his country to economic prosperity through a radical free market program.

Today, Estonia is hailed as a model for emerging democracies and is cited as an example that ailing Western European economies should follow too. Consistently near the top of the Economic Freedom of the World Index, Estonia is now a member of NATO, the EU and the WTO, with well over 90 percent of its formerly state-run economy privatized.

When Laar took the reins of power of the newly independent country in 1992, he was only 32 years old, and Estonia was struggling to heal from the wounds of Soviet occupation. Laar believed that the way to ensure success for Estonia was to cultivate freedom and self-determination. In only two years in office, he negotiated the withdrawal of Russian troops from Estonian soil and introduced the kroon, one of Eastern Europe's most stable currencies. He also instituted a flat tax rate, a move, which has been widely copied . even in Russia. Under Laar, Estonia removed price controls, discounted useless regulations, and saw the largest real per capita income of any of the former Communist states.

But as Laar, who served two terms as prime minister, has pointed out, he is not an economist: "I had read only one book on economics . Milton Friedman's Free to Choose. I was so ignorant at the time that I thought that what Friedman wrote about the benefits of privatization, the flat tax and the abolition of all customs rights, was the result of economic reforms that had been put into practice in the West. It seemed common sense to me and, as I thought it had already been done everywhere, I simply introduced it in Estonia, despite warnings from Estonian economists that it could not be done. They said it was as impossible as walking on water. We did it: we just walked on the water because we did not know that it was impossible."

"Mart Laar, who was inspired by Milton Friedman, is the perfect Friedman Prize winner," said Ed Crane, president and CEO of the Cato Institute. "His courageous program as Estonia's prime minister created the 'Baltic Tiger,' a free and prosperous nation that is a model for the world to emulate. Laar's selection again underscores the international nature of the Milton Friedman Prize for Advancing Liberty."

In 2001, Friedman agreed to lend his name to the award. He said in a statement about the award: "Those of us who were fortunate enough to live and be raised in a reasonably free society tend to underestimate the importance of freedom. We tend to take it for granted. It has made us in the West more complacent, so having a prize emphasizing liberty is extremely important." (Cato.org)

Zennström utfordrer 3G

Niklas Zennström, Skype, Google, Ola Ahlvarsson mm utfordrer det nye 3G-mobilnettet med sitt spanske selskap Fon. Fon skal samkjøre private WiFi-nett i en pool der man kan benytte poolen mot å åpne sitt eget nett. Pirvate WiFi-nett finnes nå nesten overalt, og dersom de lykkes, kan man bruke disse nettene til å ringe tilnærmet gratis. (Di.no)

April 20, 2006

Gull i USD 642

Gull er notert til USD 642. Vi påpeker at dette er en helt enestående rask oppgang. Gull ble notert nede på USD 530 tallet for mindre enn en måned siden. Vi frykter at gullets oppgang er et tidlig tegn på dollarens kommende fall og anbefaler alle å være meget forsiktige med dollarassets fremover.

April 19, 2006

White House shakeup touches McClellan, Rove

story.mcclellan.bush

A shakeup in President Bush's administration widened Wednesday as White House press secretary Scott McClellan announced his resignation and a senior administration official said longtime Bush confidant Karl Rove will no longer oversee policy development. (CNN.com)

Hu Jintao i USA

China's leader Hu Jintao has arrived on his first visit to the United States since becoming president in 2003, landing in Seattle, Washington, on a four-day trip likely to be used to allay America's trade and currency concerns. (CNN.com)

Kinas økonomi er i vekst, og lederne er bekymret for om utviklingen er for rask. President Bush og president Jintao har mye å diskutere, særlig i en tid hvor USA har et stort handelsunderskudd overfor Kina.

Bullrun i USA på Fed-notater

Børsene i USA fikk et kraftig rykk opp på tirsdag, notater fra Fed viser at rentehevningene kan være over. (Retuers)

April 18, 2006

Gullet i ny rekordnotering

Gullet er i natt blitt notert til ny rekord på USD 618.

Gratulerer N24.no

Schibsted lanserer i dag sitt nye næringslivsnettsted N24.no. Nettstedet får ressurser fra VG og Aftenposten. Førsteinntrykket er greit nok, de kopierer et konsept som har fungert bra i Sverige. Schibsted gikk ut tidlig på året og lanserte planene. Det skulle de kanskje ventet med siden TV 2 og Aller da rakk å komme på banen noen uker før med sin delvis plagierte variant NA24.no, her skys det tydeligvis ingen midler. Alle mediehusene satser nå på nett, og mange virker villige til å bruke mye penger. (Se: N24.no)

April 17, 2006

Kan Joshua Bolten fikse problemene for Bush?

President Bush har fått ny stabssjef, Joshua Bolten. Det mange spør seg nå er om den tidligere sjefen for Office of Management and Budget kan fikse problemene til Bush og om hoder kommer til å rulle.

Siden Bush tiltrådte er det få gjenværende sentrale medlemmer av administrasjonen. De meste sentrale som har beholdt posisjonene er visepresident Dick Cheney, forsvarsminister Donald Rumsfeld, transportminister Norman Mineta og visestabssjef Karl Rove.

Forsvarsminister Donald Rumsfeld er i meget hardt vær og flere generaler har de siste dagene krevd at han går av. Han får kritikk for at det fortsatt er opprør i Irak. Presidenten har derimot tillit til Rumsfeld.

Det er også spekulasjoner om at finansminister John Snow kommer til å gå av. Han får kritikk for at administrasjonene ikke nyter tillit i en tid da det går godt for amerikansk økonomi.

Stabssjef Bolten kommer nok til å foreslå endringer, men dette må selvsagt klareres med de virkelige maktmenneskene i administrasjonen, visepresident Cheney og visestabssjef Rove.

Hillary Rodham Clinton

clinton.jpg

Senator Hillary Rodham Clinton er den soleklare favoritten hos demokratene. Hun er så suveren at mange allerede har avskrevet andre kandidater. Selv sier hun at hun satser alt på å vinne en ny periode som senator fra New York, noe som er sikkert.

Jeb Bush

jeb.jpg

Guvernør i Florida, Jeb Bush, har gjentatte ganger sagt at han ikke er kandidat i 2008. Uansett er det mange republikanere som mener at han er en fremtidig president. I følge Fox News er drømmeteamet 2008 McCain-Bush.

Rudy Giuliani

giuliani.jpg

Tidligere borgermester New York Rudy Giuliani er en annen favoritt hos republikanerne. Han er fortsatt svært populær for måten han styrte New York på og hvordan han ledet byen etter angrepene 11. september.

John McCain

mccain.jpg

Senator John McCain er en av favorittene til å vinne nominasjonen hos republikanerne. Han er svært populær hos demokratene, men må kjempe for å vinne tillit hos mer konservative republikanere.

Early Jockeying Required for 2008 Race

WASHINGTON — If you want to be the next president, it's time to start running — unless your name is Hillary Rodham Clinton (search) or John McCain (search). They can wait. And wait, as front-runners tend to do.

"They're 800-pound gorillas," says Democratic consultant Jeff Link of Iowa. "They're well-known, well-liked and will be heavy favorites in their respective parties."

What does that mean for the other 15 or so Democrats and Republicans considering a 2008 bid? It's time to get hustling. They have a limited window of opportunity to establish themselves as credible candidates before the early front-runners decide whether to seize center stage. (Fox News)

April 16, 2006

Miljø: Greenpeace-grunnlegger støtter atomkraft

Patrick Moore, en av Greenpeace-grunnleggerne har endret mening og støtter nå atomkraft. Han mener atomkraft kan være løsningen på global oppvarming. (Washingtonpost.com)

April 14, 2006

Finans: Greenspan advarer mot asset prices

Alan Greenspan går nå kraftig ut og advarer mot høye asset prices. (Times.co.uk)

USA: Renten over 5%

Renten på amerikanske 10 års statsobligasjoner er nå effektivt over 5%. Dette kan påvirke asset priser (les husprisene) i USA. (Telegraph.co.uk)

April 13, 2006

Frankrike som Europas klamp om foten

Boris Johnson MP tar utgangspunkt i dårlige erfaringer med Air France i forbindelse med en reise til Kina når han kommenterer den aktuelle situasjonen rundt arbeidsvilkår i Frankrike.

Les kommentaren hos The Daily Telegraph.

Oljen over USD 70

Nordsjøolje blir handlet til over USD 70. (Reuters.com)

April 12, 2006

Kultur: Hvor er heltene?

Joseph Finder i New York Times reflekterer over hvorfor det ikke lenger er helter i moderne skjønnlitteratur. (NYT.com)

Farmann kommentar: Selv om Finder ikke nevner Ayn Rand eksplisitt, samstemmer hans analyse og argumenter særdeles bra med Rands kritikk av såkalte moderne kunstformer. Dette igjen samstemmer med Odd Nerdrums korstog for kitschen. Heltedyrkelse har mistet sin plass i den politisk korrekte moderne litteraturen og er blitt kitsch.

April 11, 2006

Dominique de Villepin svekket

Etter at president Jacques Chirac erklærte at arbeidsloven skrinlegges er statsminister Dominique de Villepin svekket. Han har vært klar på at arbeidsloven skulle gjennomføres og har vist liten vilje til å forhandle. Han fortsetter som statsminister, men mange mener han har liten mulighet til å være presidentkandidat for høyresiden neste år. Dermed er veien duket for Nicolas Sarkozy.

Gudfaren arrestert

Den ubestridte gudfaren av Cosa Nostra, den sicilianske mafien, Bernardo Provenzano er arrestert. Han har vært ettersøkt i 40 år

Knapt flertall for Prodi

Sentrum-venstre-koalisjonen under ledelse av Romano Prodi ser ut til å få et flertall i Deputertkammeret med 341 mandater, mot 277 mandater for sentrum-høyre koalisjonen. I Senatet ligger sentrum-høyre koalisjonen an til å få 155 mandater, mot 154 mandater for sentrum-venstre-koalisjonen. Utenlandsvelgere skal velge 6 senatorer, men sentrum-venstre-koalisjonen hevder den kan vinne 4 av disse mandatene, noe som gir den kontroll over Senatet.

Dermed er det klart at Romano Prodi overtar som statsminister, men han vil få det svært vanskelig med å styre. Opposisjonen er sterk, og Prodi må samle mange ulike partier, alt fra kristelig-demokrater til kommunister. Italias politikk kommer fortsatt til å være uforutsigbar.

Berlusconi har ennå ikke erkjent nederlag. Forza Italia er fortsatt Italias største parti, og Berlusconi har ingen utfordrere om makten i partiet. Han kommer fortsatt til å spille en sentral rolle.

Gullet har passert USD 600

Gullet passerte USD 600 i natt. Da er spørsmålet hvor vi skal videre. På kort sikt virker markedet preget av spekulative krefter. Volatiliteten de seneste månedene viser også at sterke spekulative krefter driver markedet i begge rettninger. Selv storbanker som Goldman Sachs kan ikke helt bestemme seg for hva de mener. Gullet skal helt sikkert videre opp på sikt, men så lenge vi har stabile forhold rundt USA vil antagelig ikke prisen eksplodere oppover. Kunsten i årene som kommer blir å navigere i volatiliteten. Det er veldig sansynlig at gullet vil falle under 600 igjen før det skal opp og forbi en gang til. Vi anbefaler å holde gull, men å redusere nå og vente til en eventuell rekyl et stykke under 600 med å øke igjen.

April 10, 2006

Olje USD 100 i 2007 og 2008

"There is no reason the oil price rise stops at $100 a barrel," says Philip Verleger Jr. to the Wall Street Journal today. Mr Verleger recons the $100 level, on a sustainable basis, is likely to be reached in 2007 or 2008. (Wall Street Journal Europe newspaper har en lengre artikkel om olje i dag).

Farmann kommentar:
Får vi oljepriser opp i $100, vil Oslo Børs fortsette opp. Aktører sier Oslo Børs kan gå til 700 med høy oljepris. Vi tror oljeprisen skal videre opp, om ikke drevet av etterspørsel etter olje, mener vi en svekkelse av USD vil lede til høyere oljepris.

All eyes on gold

Denne uken blir det interessant å se om gull bryter over USD 600-grensen. Gullet har faktisk allerede brutt grensen for junikontrakter. Vi forventer derfor at media vil plukke opp dette når spotkursen går over 600 ettersom vi nærmer oss juni, det vil utløse enda flere kjøp. (Di.se)

April 09, 2006

Lars Wohlin forlater Junilistan

Den svenske Junilistan, som har fungert som en uavhengig koalisjon på høyresiden, mister nå sin grunlegger og støttestein når Lars Wohlin går over til Kristdemokraterna. (SvD.se)

Hagen anklages for utpressingsforsøk

Noen Høyrefolk anklager nå Stein Erik Hagen for utpressingsforsøk. (VG.no)

Farmann kommentar:
Selvfølgelig er dette er utpressingsforsøk, det sier jo Hagen helt tydelig – ledelsen skal ut, om jeg skal være med. Dette er et engasjert medlem som arbeider for forandring. Høyre trenger flere av denne typen reaksjoner for å endre partiet.

April 07, 2006

Money Talks

Stein Erik Hagen melder seg ut av Høyre, krever ny partiledelse og politikk. (VG.no)


Det seneste partibarometeret fra Norsk Respons viser at Høyre nå har en oppsluttning på bare 9,9 prosent. (Aftenposten.no)

April 06, 2006

Gull tester USD 600

Gull nærmer seg nå USD 600-nivået og har i dag vært omsatt på USD 596,63. Vi i Farmann har forventet dette, selv om vi ble forbauset over fallet ned til 530-nivået i februar. Vi tror nå gullet vil pasere USD 600 og så forbli over, men vi tar høyde for volatiliteten.

Hvordan Høyre kan komme på offensiven

Kommentar.no foreslår et 7-punktsprogram for hvordan Høyre kan komme på offensiven. (Kommentar.no)

April 05, 2006

David Gauke MP: Why Gordon Brown will call a snap election

David Gauke MP for South West Hertfordshire


Why Gordon Brown will call a snap election

It would be fair to say that I am not close to Gordon Brown. Given that I am a Conservative MP, and our limited dealings have not been entirely warm, it is unlikely that the Chancellor would confide his deepest thoughts to me.

Nonetheless, I have a hunch that I know one of the Chancellor’s biggest secrets. The secret is that, immediately upon becoming Leader of the Labour Party and Prime Minister, Gordon Brown will call a General Election.

There are very good reasons for him to do so.

First, the political reasons. Most leaders have a honeymoon period. A leader’s authority with his party tends to be at its highest immediately upon being elected, the party itself tends to receive a great deal of publicity and much of it will be favourable. In all likelihood, the election of Gordon Brown may give the Labour Party a short term boost.

Obviously, Gordon Brown’s record and personality will be at the centre of any election campaign held immediately after he becomes Labour leader. Many Conservatives will be pleased (and Blairites concerned) at the prospect of this but the Chancellor is not lacking in self-confidence. He will welcome an Election that could be characterised as a “Referendum about Gordon”. He assumes he would win comfortably on those terms.

An early Election would discomfit the Conservatives, too. The Election would occur in advance of boundary changes that go a small way to counteracting the current imbalance in the distribution of seats. It also gives David Cameron less time to advance his methodical reform in the way the Conservative Party is perceived. Candidates will generally not be in place until the Autumn of this year, the policy commissions will not report until the Summer of next year and party policy is unlikely to be finalised until October 2007 at the earliest. Rightly, the Conservative Party is avoiding our past mistakes of trying to find quick fixes. But we are vulnerable if Brown decides to go early.

Would there be a price to be paid for Gordon Brown in cutting and running? My suspicion is that there would not be. In truth, many people would feel disenfranchised if the Prime Minister was changed without there being an Election. It is not difficult to imagine Gordon Brown, who has made noises about restoring trust and accountability and changing the relationship between the executive and the public, making a virtue of seeking his own democratic mandate.

This would be frustratingly unfair because the reality is that Gordon Brown would be cutting and running, which brings me to the second set of reasons why he may go early – the economy.

Many an opposition politician has proven to be wrong when predicting the imminent decline of the British economy in recent years. However, even on the basis of the Treasury’s own forecasts (which have been consistently over-optimistic in recent years), the state of the public finances in the period 2007 to 2009 will be precarious. Constrained by the “golden rule” (however discredited), the Chancellor has very little room for manoeuvre. He is already committed to a very tight comprehensive public spending round in 2007 and, if as many observers believe, growth falls below Treasury forecasts in the next three years, he will have no choice but to put up taxes.

Robert Peston’s fascinating book, Brown’s Britain, contains a section on how Gordon Brown was determined not to find himself in the position of previous Labour Chancellors of putting up taxes and cutting spending in the run up to a General Election. As a consequence, in 1997 the Chancellor was determined to control public spending and to increase taxes, enabling him to have a war chest available for the next General Election. In 2001, he again increased taxes in his post-Election Budget. This year, however, the tax increases are relatively modest. By 2009, it is difficult to see that there will be a war chest but a General Election will be fought in the context of restraint in public spending and possible tax rises. The Chancellor has got his electoral and fiscal cycles out of sync.

If this analysis of the economy is right, it further explains why the Chancellor is keen to get the keys to Number 10 sooner rather than later. Not only is there the residual fear that Tony Blair is going to let him down again, but he will want to become leader of the Labour Party before he has to make too many unpopular decisions and start alienating both the public as a whole and the Labour Party selectorate.

My final reason for thinking that Gordon Brown will go to the country as soon as he can is that he has hinted that this will be his course of action. In an interview with James Naughtie the day after this year’s Budget, the Chancellor, when asked about whether he was ready to be Prime Minister, stated the following:

“Tony Blair has said that he will not fight the next General Election, he has stated that he wants an orderly and stable transition over the next period. That is a matter for him. Then it is going to be a matter for the political party – the Labour Party – to make their decision. And then it’s going – eventually - to be a matter for the country.”

The word “eventually” gives the answer some ambiguity, but the fact that he mentions that, as part of the process of him becoming Prime Minster, this will be “a matter for the country” is significant. It is very difficult to reconcile Gordon Brown being Prime Minister for a couple of years before calling a General Election (which, at the time of writing is the received wisdom) with this answer.

At a recent Treasury Select Committee hearing, I suggested to the Chancellor that he would call a snap election on becoming Prime Minister. Of course, I did not get a straight answer, but his response did not exactly constitute a forceful denial. Anything might happen in the next few months and election timetables are notoriously unreliable. But don’t be surprised if we are on the campaign trail again within the next 18 months.

Bill Gates' arbeidsdag

Bill Gates forteller CNN hvordan han arbeider med teknologi. (CNN.com)

Høyre sliter

Høyre sliter om dagen. Etter det elendige valgresultatet i fjor er oppslutningen synket enda lavere og er nå nede i 11 %. FrP har ifølge meningsmålinger 35 %. Dette skaper problemer for Høyre. Partiet mister velgere til FrP nesten hver uke og ser ikke ut til å komme på offensiven. Erna Solberg er en dyktig politiker, men en lite synlig partileder. FrP ser ut til å takle overgangen fra Carl I. Hagen til Siv Jensen meget bra. Løsningen på Høyres problem er nok ikke å bytte partileder. Det er lite som tyder på at velgere vil strømme til Høyre hvis partilederen er Jan Tore Sanner eller Børge Brende.

Høyre og FrP må samarbeide og overbevise Venstre om at de borgerlige må samarbeide foran stortingsvalget 2009 (KrF kan med fordel holdes utenfor). Se på Sverige. Lær av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna og Centern, som har gode muligheter til å overta makten i høst.

Dette innebærer at Høyre må legge vekk sin utålelige arrogante holdning overfor FrP, og FrP må tone ned noe av sin politikk. Men samarbeid handler om å gi og ta. Hvis de borgerlige ikke forsøker å samarbeide, taper de valget. Fortjent.

Oppkjøpscase i Stockholm

Investors kjøp av Gambro kan løsne et skred av nye oppkjøp på Stockholmsbørsen. DI.se har sett på hvilke selskaper som kan være mest interessante. (Di.se)

April 04, 2006

Valg Italia

9. og 10. april avholder Italia valg til Deputertkammeret og Senatet. Da skal det avgjøres om Silvio Berlusconi fortsetter som statsminister eller om tidligere statsminister og tidligere president EU-kommisjonen Romano Prodi overtar.

House of Freedom

Forza Italia Personality-driven party led by Prime Minister Silvio Berlusconi.

Alleanza Nazionale, AN Conservative party led by Minister for Foreign Affairs and former vice-premier Gianfranco Fini.

UDC Moderate Catholic centrist party, officially led by Lorenzo Cesa; however its main member is Pierferdinando Casini, the current Speaker of the Lower House.

Lega Nord-Movimento per l'Autonomia Joint ticket of Northern League, an autonomous right-wing Northern Italian party, led by former Reform Minister Umberto Bossi, and Movement for Autonomy, a Southern Italy-based, centrist minor party led by Raffaele Lombardo.

Nuova DC-Nuovo PSI Joint ticket of Christian Democracy for the Autonomies (sometimes New DC), a centrist minor party led by Gianfranco Rotondi, and Socialist Party New PSI, a minor socialist party led by Gianni De Michelis.

Alternativa Sociale Confederation of far right and fascist movements, led by Alessandra Mussolini, granddaughter of the former dictator of Italy.

Fiamma Tricolore Small neo-fascist party led by Luca Romagnoli, a MEP elected in 2004 for Social Alternative.

Riformatori Liberali Small libertarian movement, born as split of the Italian Radicals and led by Benedetto Della Vedova. It is closely associated to Forza Italia.

No Euro Negligible eurosceptic movement led by Renzo Rabellino.

The Union

L'Ulivo Confederation of three national parties: Democrats of the Left, the major social-democratic part of Italy, led by Piero Fassino; The Daisy, centre-left party led by Francesco Rutelli; and the MRE, a minor centre-left party led by Luciana Sbarbati. The coalition is present only in the Chamber of Deputies, whereas the single parties will present their own symbols for the Senate.

Rifondazione Comunista, PRC Reformed communist party led by Fausto Bertinotti.

Rosa nel Pugno Liberal and libertarian movement, composed by the Italian Democratic Socialists of Enrico Boselli and the Italian Radicals of Daniele Capezzone.

Comunisti Italiani, PdCI Euro-communist party led by Oliviero Diliberto. It is part of a joint ticket with the Greens and the Consumers' List for the Senate.

Federazione dei Verdi, Verdi Green party led by Alfonso Pecoraro Scanio. It is part of a joint ticket with the Party of Italian Communists and the Consumers' List for the Senate.

Italia dei Valori Moderate centre-left movement led by former magistrate Antonio Di Pietro.

Popolari-UDEUR Small centrist party led by Clemente Mastella.

I Socialisti Small socialist party, born in January 2006 as split of the NPSI, and led by Bobo Craxi, son of the late Bettino.

Partito dei Pensionati Small single issue party for the defence of retirement plans, led by MEP Carlo Fatuzzo. It was allied with the House of Freedoms in 2001.


DeLay calling it quits

Fra cnn.com

U.S. Rep. Tom DeLay, the former House GOP leader whose tactics earned him the nickname "the Hammer," said Tuesday he will resign from Congress and drop out of his re-election race to protect his seat from a Democratic victory.


Thai prime minister to step aside

Fra bbcnews.com

Thailand's embattled Prime Minister Thaksin Shinawatra says he is stepping down after his party's disappointing showing in Sunday's snap election.

Voters 'want Blair resignation'

Fra bbcnews.com

Most voters believe Tony Blair should resign as prime minister within a year, according to a News of the World poll.
Of those polled, 42% want him to step down now and a further 15% within a year. Some 21% said they wanted him to stay until after the general election.

Farmann kommentar: Tony Blair er under hardt press fra velgere og sitt eget parti om å gå av og overlate ledelsen til Gordon Brown. Ifølge britiske aviser er det mulig han vil gå av innen utgangen av året.

April 03, 2006

Kina større enn USA på Internet-bruk?

Målt i antall timer mener styreformann og adm dir i Sohu.com at Kina allerede er større enn USA på Internet-bruk. (Forbes.com)

Grunn til bekymring

CNN har meldt at visepresident Dick Cheney har stilt som krav at alle kanaler skal være stilt inn på Fox News når han overnatter på hotell. Selvsagt er det Fox News som forer denne administrasjonen med nyheter, og det gir grunn til bekymring. Folk som Bill O´Reilly og Sean Hannity er guruer på høyresiden av amerikansk politikk. Skremmende!

Blair og Brown sammen – i alle fall frem til lokalvalget

BBC melder i dag at Tony Blair og Gordon Brown, de to mektigste i Labour og rivaler, fremstår som samlet når de onsdag skal lansere Labours valgkampanje foran lokalvalget 4. mai. Dette valget anses som viktig. Det er viktig for Labour for å se om partiet taper stemmer etter avsløringen av "cash for peerages", det er viktig for de konservative, siden dette er det første valget under ledelse av David Cameron, og det er viktig for liberaldemokratene, siden det er første valg under ledelse av Ming Campbell.

Stadige spekulasjoner om når statsministeren vil forlate roret er nødt til å være irriterende, og det er nå kun et spørsmål om tid når han vil overlate styringen til den ærgjerrige og selvtilfredse finansministeren.

Dette minner mer og mer om tiden i forkant av Thatchers fall i 1990, og Farmann tipper Blair selv vil bestemme tidspunktet for sin avgang. På den annen side vil ikke de som står bak dolkestøtet på en mektig statsminister være populære i partiet. Farmanns utenriksansvarlige kan for sin del aldri tilgi svikeren Lord Heseltine.

April 02, 2006

Kjøpsanbefaling: News Corp

Forbes publiserer en klar kjøpsanbefaling på News Corp basert på deres kjøp av MySpace.com, som nå er verdens åttende største website. (Forbes.com)

Robert Byrd gir seg aldri

I USA er det svært vanlig at politikere i Representantenes Hus og Senatet fortsetter lenge etter at de er fylt 70 år, eller som i Robert Byrds tilfelle, rett og slett aldri gir seg. I år stiller Byrd til valg for sin 9. periode i Senatet, i en alder av 88 år!

Fra biografien siterer vi: "Byrd is currently serving his eighth six-year term in the Senate, which ends in January 2007. He will become the longest serving Senator in American history on June 10, 2006; passing Strom Thurmond of South Carolina. He already holds the record for the longest unbroken tenure in the Senate (Thurmond served 48 years, but stepped down from April to November 1956). Byrd announced on September 27, 2005 at the State House in Charleston that he is running for a historic ninth term in 2006; should he win re-election and continue to serve through 2011, he will pass Carl Hayden of Arizona as the longest-serving member of both houses of Congress. Hayden served 57 years in Congress (in the House from 1912-1927 and the Senate from 1927-1969); if Byrd wins reelection and serves the full term, he will have served 60 years (and he will be 96 years of age at that time, which would make him the second oldest Senator in US history). Byrd has cast a total of 17,509 votes as of December 31, 2005 far and away the most of any senator in United States history."

En annen legende i Senatet stiller også til gjenvalg i år, seniorsenator fra Massachusetts, Edward Kennedy, som har vært senator siden 1962.

Politisk pensjonsalder er det ingen som snakker om i USA, og etter å ha sett Byrd i aksjon i Senatet må jeg si han virker langt mer oppegående enn våre hjemlige og mye yngre stortingsrepresentanter. Politikere holder rett og slett høyere standard i engelsktalende land.

Hegnar ber Erna Solberg trekke seg

Det er en del av lederansvaret at hun selv ser at hun bør trekke seg, sier Hegnar. (VG.no)

April 01, 2006

Alan B´Stard har byttet parti

Rollefiguren Alan B´Stard fra den britiske serien New Statesmen, spilt av Rik Mayall, har byttet parti. Han har meldt overgang fra toriene til Labour og grunnen er: "they are young, sexy and more right wing than the Tory Party".

Nå er det ikke sikkert at alle er like store fans av serien som utenriksansvarlig i Farmann, som er stor fan av britisk politiikk, men i folkeopplysningens tjeneste bringer vi likevel dene viktige nyhet.

Finansavisen og Jan Davidsen

Farmann anbefaler lederartikkel i Finansavisen 1. april der Trygve Hegnar tar et knallhardt oppgjør med leder for Fagforbundet og sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet, Jan Davidsen, som vil ha økte skatter for alle som tjener over 300 000 kroner. Hegnar mener at den poitikken Davidsen står for vil medføre at FrP får rent flertall i 2009.

FrPs ideologikurs

FrPs ideologikurs besøkes av Morgenbladet. (Morgenbladet)


Per Aage Pleym Christensen i Liberaleren kommenterer FrP. (Liberaleren)