« Brad Pitt and Angelina Jolie in Atlas Schrugged film? | Main | Top 10 Country Music Song Titles: »

Anbefalt: Tilbakeblikk på norsk pengehistorie

Vi i Farmann kan ikke understreke nok hvor sentralt pengepolitikk er. Som Milton Friedman sier "only money matters". Det er pengene, dvs veksten i pengemengden, som styrer børsen, eiendom, gull og så videre. Å studere pengehistorie blir derfor sentralt.

Norges Bank arrangerte i 2005 en konferanse om norsk pengehistorie som fortjener oppmerksomhet. Vi anbefaler hele dette heftet fra Norges Bank som lesning nå i 1.-mai-helgen. Ikke minst Preben Munthes stykke om Adam Smiths norske ankerfeste er fascinerende.

God lesning!

Tilbakeblikk på norsk pengehistorie
Konferanse 7. juni 2005 på Bogstad gård
Red. av Øyvind Eitrheim og Jan F. Qvigstad
Norges Banks skriftserie / Occasional Papers nr. 37 (Norges Bank)

Comments

Interessant at Farmann mener at 1. mai er del av helgen!

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting