« Dominique de Villepin svekket | Main | Oljen over USD 70 »

Kultur: Hvor er heltene?

Joseph Finder i New York Times reflekterer over hvorfor det ikke lenger er helter i moderne skjønnlitteratur. (NYT.com)

Farmann kommentar: Selv om Finder ikke nevner Ayn Rand eksplisitt, samstemmer hans analyse og argumenter særdeles bra med Rands kritikk av såkalte moderne kunstformer. Dette igjen samstemmer med Odd Nerdrums korstog for kitschen. Heltedyrkelse har mistet sin plass i den politisk korrekte moderne litteraturen og er blitt kitsch.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting