« All eyes on gold | Main | »

Olje USD 100 i 2007 og 2008

"There is no reason the oil price rise stops at $100 a barrel," says Philip Verleger Jr. to the Wall Street Journal today. Mr Verleger recons the $100 level, on a sustainable basis, is likely to be reached in 2007 or 2008. (Wall Street Journal Europe newspaper har en lengre artikkel om olje i dag).

Farmann kommentar:
Får vi oljepriser opp i $100, vil Oslo Børs fortsette opp. Aktører sier Oslo Børs kan gå til 700 med høy oljepris. Vi tror oljeprisen skal videre opp, om ikke drevet av etterspørsel etter olje, mener vi en svekkelse av USD vil lede til høyere oljepris.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting