Presset mot Blair øker

Etter den siste uken, som britiske aviser har kalt “Tripple Whammy” for Labour; innenriksminister Charles Clarke sliter etter avsløringer av skandale der fanger er løslatt og begått nye forbrytelser, visestatsminister John Prescott har hatt et forhold til sin sekretær og helseminister Patricia Hewitt under sterk kritikk av helsepersonell, er presset mot statsminsiter Tony Blair større enn noen gang.

Mange sammenligner dette med de siste årene av den konservative regjeringen, og mye tyder på at Gordon Brown vil få problemer når han tar over. Lite tyder på at Brown som statsminister vil øke tilliten til et parti mange oppfatter som arrogant.

Share
This entry was posted in Europa. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.