« Gull passerer USD 700 | Main | USD/NOK på vei under 6 kr »

USD har falt 35 % på 6 måneder

Bildet viser de seneste 6 måneders "oppgang" i gull snudd på hodet for å vise det tilsvarende fallet i USD. Vi er av den bestemte oppfatning at det i grunnen er gull som er konstanten, og at det er USD som har falt. Riktignok er det visse spekulasjonseffekter osv, men det grunnleggende står likevel fast.
Det er derfor mer nyttig å se den dramatiske oppgangen i gull som en tilsvarende dramatisk nedgang i USD.

De seneste 6 månedene har gullet steget fra USD 455 til USD 702, eller en oppgang på 55 %. Det tilsvarer et fall for USD på 35 % – på kun seks måneder!
Vi frykter at gullet er et tidlig signal på det lenge ventede fallet i USD, men at selve fallet i USD blir bremset opp av renteoppgangen i USA. Asiatiske sentralbanker, fond mm kjøper USD når renten settes opp, men det er grenser for hvor lenge dette kan pågå og hvor høyt renten kan settes. Når denne grensen nås, vil fallet i USD begynne for alvor.
Vi minner om at USD/NOK har falt fra toppen i vinter på 6,7 til 6,1 i dag. Det er en nedgang på 9 %.

Vi frykter at fallet i USD bare såvidt har begynt, og at det fort kan falle betydelig mye mer. Et fall tilsvarende oppgangen i gull, dvs 35 % kan være en rimelig antagelse. Da vil USD falle ytterligere 26 % til NOK 4,85 – og det kan gå fort!

Vi anbefaler å selge USD mot en vektet portefølje av NOK, SEK og CHF for å eksponere seg for et fall i USD, men redusere den individuelle valutarisikoen på kjøpssiden.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting