Vulkanutbrudd kan avkjøle kloden

I CO2-hysteriet, som ikke for sjeldent kommer til uttrykk, kan det være på sin plass å minne om de ikke-menneskeskapte effekter. Teknisk Ukeblad gjør dette med å melde om muligheten for avkjøling på grunn av vulkanutbrudd.

Share
This entry was posted in Olje og energi. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.