Aftenposten: for deg som vil bli statsminister

Man kunne nylig observere reklame for Aftenposten med teksten ”For deg som vil bli statsminister.”

Det begynner å bli svært lenge siden det sto respekt av Aftenposten. Det samme gjelder forsåvidt også statsministerembedet. Trykkfeil og dårlig kvalitet forøvrig skal man ikke lete lenge efter i Aftenposten.

Politisk kannestøperi er nærmest blitt et krav for politikere. Vil du bli politisk kannestøper, les Aftenposten.

Share
This entry was posted in Satire. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.