Kilder og kildekritikk

Vi liker å skrive og peke på gode artikler innenfor de emnene Farmann dekker. Siden Farmann er et norsk forretningsblad er hovedvekt på forretnings- og finansrelaterte artikler relevante for vår hovedsaklige norske leserkrets.

At vi peker på en god artikkel betyr likevel ikke nødvendigvis at vi i stort anbefaler den kilden artikkelen kommer fra. Vi kan for eksempel gjerne peke på artikler fra såvel høyresiden som venstresiden og fra helt andre syn. Vi peker også gjerne på gode artikler fra skribenter som vi ellers er uenige med.

Farmann linker også dynamisk til innhold fra flere andre nettsteder såvel som til vårt eget åpne forum. Disse linkene betyr selvfølgelig heller ikke at vi anbefaler eller står inne for alt det som skrives på disse stedene. Det enkelte nettsted og den enkelte skribent må selv stå for det de skriver.

Linkene på Farmann er snarere pekere til kilder og steder med høy sannsynlighet for å finne interessant materiale.

I det hele tatt må sunn fornuft og kildekritikk benyttes ved all lesning – også av dette.

Share
This entry was posted in Kommentar. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.