« Dramatisk i kapitalmarkedene | Main | NHO: Hele oljeformuen kan gå tapt »

Hva blir det til med gull?

I en lang periode steg gullprisen mot dollar. Noen mente at dette var feil vinkling, og at det var dollaren som falt. Noen mente at det var et tegn på at dollaren var på vei utfor stupet på grunn av for mye føderalstatlig opplåning i USA. Kanhende de hadde rett. Noen mente at det var begynnelsen på slutten for papirpengesystemet – et pengesystem som går ut på at penger er penger fordi Staten sier at de er det og ikke fordi pengene er basert på underliggende faste verdier. Det er grunn til å tro at dette er feil.

Papirpengesystemets endelikt kommer nok. Krystallkulen som forteller når dette endeliktet kommer, er det ingen som har. Gullets sterke oppgang gjennom flere måneder og påfølgende enda brattere nedgang har nok lite med sviktende tillit til dagens pengesystem å gjøre. Dét vi nylig har vært vidne til er nok snarere rene spekulasjoner. Noen har sett muligheten til å få gevinst ved å investere i gull. Det er i svært liten grad snakk om folk som kjøper gull for å sikre seg mot papirpengesystemets fall.

Kjøp av gull kan fortsatt anbefales som sikring mot papirpengesystemets fall. Slike svingninger som vi har sett nylig, må det nok imidlertid påregnes flere av. Gull for sikring mot papirpengesystemets fall er en langsiktig investering, og det er fare for at det virkelig er lang sikt – ikke den form for ”lang sikt” som politikere og også finansfolk snakker om.

I mellomtiden er det svingninger i gullprisen mot NOK, GBP, USD, EUR, CHF eller hva det måtte være. I mellomtiden går man glipp av avkastning. Når endeliktet en ”vakker dag” (det kan være at været er pent, men forøvrig blir det stort sett stygt) kommer, er det også andre store problemer man får enn at man ikke har nok gull.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting