« | Main | Inflasjonen tar fart – maleri til 104 millioner USD »

Kommentar: Gullets ville ferd

Grafen viser gullets utvikling de seneste 12 måneder.

Fra å ha ligget et stykke over USD 400 i flere år begynte gullet en voldsom oppgang høsten 2005. Oppgangen gav seg først etter at metallet hadde doblet seg mot USD. Det mest oppsiktsvekkende er likevel ikke oppgangen men den påfølgende nedgangen fra USD 720 nivået til dagsnoteringen på USD 571 – hva betyr dette?

Vi er sterke tillhengere av gull og av at gull er den stabile parten i prisforholdet mot USD. Det er med andre ord ikke gullet som går opp eller ned i pris, men USD som øker eller minsker i verdi. Denne gangen holder dog ikke denne tolkningen, det er åpenbart at verdien av USD ikke har doblet seg for så å falle 20% på mindre enn 12 måneder. Det fremstår derfor som åpenbart at det har vært et vesentlig spekulativt element i prisen på gull. Spørsmålet er hvor stort dette spekulative elementet er og hva det betyr for prisen på gull fremover.

Vi er fremdeles overbevist om at den enorme likviditetstilførselen verdens sentralbanker har tilført de seneste 10 årene spesielt har gitt tilgangsprisinflasjon som før eller senere vil slå ut i konsumprisinflasjon – alternativet er kraftig deflasjon, noe vi tror og håper ikke skjer. Vi mener derfor fundamentalt at gull hører hjemme i en portefølje som en stabilisator, men når man jakter på denne stabiliserende effekt må man samtidig ta hensyn til at gull i seg selv er blitt et formål for kraftig spekulasjon. Dette i seg selv tilsier noe mindre gull i porteføljen i forhold til tidligere analyse.

Vi mener det spekulative rushet i gull nå stort sett er over og at vi vil se lavere volatilitet for gull enn hva vi har sett de seneste månedene. Gullet er nå tilbake på omtrent det nivået det var før spekulasjonsbølgen satt i gang, om enn på et noe høyrere nivå. Vi forventer at gullet vil bunne ut omtrent på disse nivået for så igjen å begynne en langsiktig trend oppover.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting