Freedom to Fascism

Aaron Russo’s nye film America: Freedom to Fascism lanseres i USA 28 juli. Filmen beskriver den sterke staten som den største trusselen til enkeltmenneskets friheter.
Denne libertarianske filmen kan få stor gjennomslagskraft lignende det Michael Moore har fått til med sine venstrevridde filmer.

Vi gleder seg til å følge denne filmen videre.

Amercia: Freedom to Fascism
http://www.freedomtofascism.com/

Share
This entry was posted in Media. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.