Bono kjøper andel i Forbes

Artisten Bono har gjennom et investeringsselskap kjøpt en 40% andel av Forbes. (NYT)

Farmann kommentar:
Vi er skeptiske til dette. Forbes er en av våre favoritter, men å selge ut slik kan ikke være riktig rettning å gå i. Trygve Hegnars Kapital ville ikke hatt godt av om Trygve solgte 40% av Hegnar Media AS til Morten Harket. Bono & Co er en gruppe liberals som ikke kan tilføre Forbes den ultrakapitalistiske tonen som er dens varemerke.

Share
This entry was posted in Media. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.