" /> Farmann: February 2007 Archives

« January 2007 | Main | March 2007 »

February 28, 2007

Aftenposten, mor, far og sosialdemokratiet

Aftenposten tar på lederplass søndag 25.2 til orde for at mors og fars arbeidsgiver skal dele på utgiftene arbeidsgiver har i forbindelse med fødsler og småbarn – uavhengig av hvem som faktisk tar seg fri.

Denslags preken for sosial ingeniørkunst får man nå til dags servert på lederplass fra den forhenværende ærverdige borgerlige avis Aftenposten. Dessverre er ikke dette noe nylig oppstått fenomen. Tankesmien Civita, med Kristin Clemet i spissen, har unektelig et særdeles godt poeng når den påpeker manglende ideologisk tenkning på borgerlig side i norske medier.

Det har tradisjonelt vært mannens rolle å forsørge familien. Så fant "man" ut at regningen skulle sendes til alle andre. Hvis Aftenposten i det hele tatt skal bli tatt alvorlig som borgerlig avis, bør avisen omgående vende seg bort fra konseptet om at vi alle skal forsørge hverandre gjennom "fellesskapet".

Idag er det muligens slik at kvinner som skal få barn, møter hindringer i arbeidslivet fordi arbeidsgivere vet at de betyr utgifter.

Man kan tenke seg en mann som idag ikke har tillit til at "fellesskapet" skal forsørge ham og hans familie. Han forsøker å skaffe seg en bedre betalt jobb for nettopp å sikre sin families økonomi i nåtid og fremtid. Dette er ikke helt unaturlig når det kommer barn under taket. For en slik mann vil Aftenposten altså stikke kjepper i hjulene, gjennom at hans potensielle arbeidsgivere får enda noen utgifter ved å ansette ham?

Her har man altså sosialdemokratisk, sosial ingeniørkunst fra landets ledende "borgerlige" avis.

February 18, 2007

Max 80 000 kr ut av EU

Fra 15 juni 2007 innfører EU en maksgrense på 10 000 Euro, eller 80 000 kr, som kan tas ut av EU uten spesiell tillatelse.

Dagens Industri

Farmann kommentar:
Vi gjentar det igjen. EU er et kontrollmareritt. Individets mulighet til å oppnå frihet ligger i å sette stater opp mot hverandre. Når EU-prosjektet er ferdig, vil kontrollen være total, EU vet alt om deg, dine penger, hvor du bor og er. Derfor må Norge stå utenfor EU, dels for vår skyld, dels for å vise de andre at det går an.
Generelt kan man si at de i Norge som er for medlemskap i EU, på en eller annen måte har egeninteresse av det.