« Max 80 000 kr ut av EU | Main | Smaken Av Hund »

Aftenposten, mor, far og sosialdemokratiet

Aftenposten tar på lederplass søndag 25.2 til orde for at mors og fars arbeidsgiver skal dele på utgiftene arbeidsgiver har i forbindelse med fødsler og småbarn – uavhengig av hvem som faktisk tar seg fri.

Denslags preken for sosial ingeniørkunst får man nå til dags servert på lederplass fra den forhenværende ærverdige borgerlige avis Aftenposten. Dessverre er ikke dette noe nylig oppstått fenomen. Tankesmien Civita, med Kristin Clemet i spissen, har unektelig et særdeles godt poeng når den påpeker manglende ideologisk tenkning på borgerlig side i norske medier.

Det har tradisjonelt vært mannens rolle å forsørge familien. Så fant "man" ut at regningen skulle sendes til alle andre. Hvis Aftenposten i det hele tatt skal bli tatt alvorlig som borgerlig avis, bør avisen omgående vende seg bort fra konseptet om at vi alle skal forsørge hverandre gjennom "fellesskapet".

Idag er det muligens slik at kvinner som skal få barn, møter hindringer i arbeidslivet fordi arbeidsgivere vet at de betyr utgifter.

Man kan tenke seg en mann som idag ikke har tillit til at "fellesskapet" skal forsørge ham og hans familie. Han forsøker å skaffe seg en bedre betalt jobb for nettopp å sikre sin families økonomi i nåtid og fremtid. Dette er ikke helt unaturlig når det kommer barn under taket. For en slik mann vil Aftenposten altså stikke kjepper i hjulene, gjennom at hans potensielle arbeidsgivere får enda noen utgifter ved å ansette ham?

Her har man altså sosialdemokratisk, sosial ingeniørkunst fra landets ledende "borgerlige" avis.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting