" /> Farmann: March 2007 Archives

« February 2007 | Main | May 2007 »

March 25, 2007

På vidvanke i drivhuset

Av Odd Gunnar Skagestad

Med ”myte” skal her forstås en i hovedsak trosbasert forestilling om et gitt saksforhold, - en forestilling som over tid har fått anledning til å festne seg og prege sin samtids populære holdninger og oppfatninger. Myter er ikke nødvendigvis ”usanne”. En myte kan være uttrykk for kreativ tankekraft såvel som et oppriktig filantropisk sinnelag, eller den kan bunne i hederlig snusfornuftig hverdagsvisdom. Mytene har imidlertid dét til felles at de har sitt opphav i eller er tuftet på tro, dvs. udokumenterte eller endog udokumentérbare postulater.

Les mere... (PDF, 15 sider, 333 kB)

Diskutér gjerne klimadebatten i forumet.

March 22, 2007

Ron Paul For President

Farmann støtter Ron Pauls kandidatur til President i USA.
Farmann har ikke for vane å støtte politikere, men Ron Paul er "as good as they get today". En politiker som bruker konstitusjonen som rettesnor, slik man bør.

http://www.house.gov/paul/

http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul

You read it here first.

March 16, 2007

Ikke stol på noen over 30

Jo eldre vi blir jo mer ser vi at de fleste har skjulte agendaer, idealismen forsvinner.
For dagens ungdom er det derfor en god tommelfingerregel å ikke store på noen over 30, i det minste ta alt de sier med en stor klype salt.
I det hele tatt vil dagens unge oppleve en større generasjonskløft en noensinne tidligere. Dagens unge må og vil forholde seg til globalisering, et globalt internet, engelsk som hovedspråk, MySpace, YouTube, fullstendig informasjonstransparens osv.
Dagens unge har lite å lære av "etterkrigsgenerasjonene" født på 40-50-60 og kanskje til og med 70 og 80 tallet.

Etterkrigsgenerasjonene er opptatt av penger, TV titting, spise kjøtt, biler, statusjag, norsk språk, LO, politikk, Arbeiderpatiet, Høyre, Europa mm.

De nye unge vil være opptatt av sosiale nettverk, nettet, korrekt informasjon, helse, organisk mat, hele verden som arena, engelsk språk, dirkete aktivisme, selvrealisering, miljø mm.

Dagens unge må bruke hodet selv og finne egne veier, ikke stol på noen over 30.

March 14, 2007

En helt vanlig dag på jobben - Melnes

Kjøp den - les den.

Les utenlandske medier

Farmann oppfordrer alle til å bevege seg bort fra norske medier og lese mer utenlandske medier.
Vi vemmes over det meste av media og debatten hjemme i annerledeslandet. Eneste mulighet vi ser for en kvalitativ høyning av debatten er å dreie den over på den internasjonale media sene. For hver gang noen leser The Times isteden for Aftenposten, ser Fox isteden for TV 2 nyhetene, leser Vanity Fair isteden for Se & Hør, leser Forbes istedenfor Kapital så tar vi noe av brodden fra jantelovskulturen i Norge.
Gå ut og les utenlandsk - hva som helst bare det er utenlandsk.
Vi vil uansett få for mye norsk gjennom alle kanaler.

Og, ja, dette gjelder også Farmann - les heller The Economist.

Eiendomsmarkedet vil få en knekk

En venn av oss selger nå sin takleilighet på Majorstuen for å leie "noe annet i et par år".
De smarte selger nå. Eiendomsmarkedet vil snu og når det snur vil det bli plutselig og dramatisk.
Finansmarkedene snur ikke forsiktig, plutselig skal alle ut og da blir det trangt i døren.
Etablerere gjør klokt i å se det hele an noe, man kan leie rimelig.
Eneste unntaket er de som har mulighet til å kjøpe drømmeboligen, dersom banken er så dum at det stiller opp så bør man vurdere å kline til.

Smaken Av Hund

Gå og se filmen Smaken Av Hund.
Endelig tar noen et oppgjør med næringsmiddelmafiaen.
http://www.vgb.no/1207/perma/66351/

http://www.filmweb.no/kino/article119071.ece