Ikke stol på noen over 30

Jo eldre vi blir jo mer ser vi at de fleste har skjulte agendaer, idealismen forsvinner.
For dagens ungdom er det derfor en god tommelfingerregel å ikke store på noen over 30, i det minste ta alt de sier med en stor klype salt.
I det hele tatt vil dagens unge oppleve en større generasjonskløft en noensinne tidligere. Dagens unge må og vil forholde seg til globalisering, et globalt internet, engelsk som hovedspråk, MySpace, YouTube, fullstendig informasjonstransparens osv.
Dagens unge har lite å lære av “etterkrigsgenerasjonene” født på 40-50-60 og kanskje til og med 70 og 80 tallet.

Etterkrigsgenerasjonene er opptatt av penger, TV titting, spise kjøtt, biler, statusjag, norsk språk, LO, politikk, Arbeiderpatiet, Høyre, Europa mm.

De nye unge vil være opptatt av sosiale nettverk, nettet, korrekt informasjon, helse, organisk mat, hele verden som arena, engelsk språk, dirkete aktivisme, selvrealisering, miljø mm.

Dagens unge må bruke hodet selv og finne egne veier, ikke stol på noen over 30.

Share
This entry was posted in Kommentar. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.