« Ron Paul For President | Main | Otto von Habsburg »

På vidvanke i drivhuset

Av Odd Gunnar Skagestad

Med ”myte” skal her forstås en i hovedsak trosbasert forestilling om et gitt saksforhold, - en forestilling som over tid har fått anledning til å festne seg og prege sin samtids populære holdninger og oppfatninger. Myter er ikke nødvendigvis ”usanne”. En myte kan være uttrykk for kreativ tankekraft såvel som et oppriktig filantropisk sinnelag, eller den kan bunne i hederlig snusfornuftig hverdagsvisdom. Mytene har imidlertid dét til felles at de har sitt opphav i eller er tuftet på tro, dvs. udokumenterte eller endog udokumentérbare postulater.

Les mere... (PDF, 15 sider, 333 kB)

Diskutér gjerne klimadebatten i forumet.


Latest Original Farmann Articles:


Active Treads On Farmann Forum (open forum):


Secure Fast Email And Webhosting By Www.Runbox.Com
Runbox - The Leader In Premium Email And Webhosting
Runbox Premium Epost og Webhosting